Rezultate finale – concurs 06.09.2017 organizat pentru ocuparea unor posturi vacante din cadrul DGASPC Bacau

Rezultate finale – concurs 06.09.2017 organizat pentru ocuparea unor posturi vacante din cadrul DGASPC Bacau

Nota:
Candidaţii declaraţi admişi la  concursul din data de 06.09.2017 , organizat pentru  ocuparea unor posturi vacante din cadrul DGASPC Bacău sunt rugați să se prezinte la sediul din  strada Condorilor nr. 2, la Serviciul Resurse umane , et.II, camera 5,  începând cu data de 18.09.2017, în vederea perfectării documentelor de angajare .

Nota: Extras din Regulamentul concursului din data de 06.09.2017
SECTIUNEA a 6-a
Prezentarea la post
Art. 40.
(1) Candidatii declarati admisi la concursul de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant sunt obligati sa se prezinte la post in termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afisarii.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in urma formularii unei cereri scrise si temeinic motivate, candidatul declarat „admis” la concurs poate solicita, in termen de 3 zile lucratoare de la afisarea rezultatului concursului, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depasi 20 de zile lucratoare de la data afisarii rezultatului concursului pentru functiile de executie si 45 de zile lucratoare de la data afisarii rezultatului concursului pentru functiile de conducere.
(3) In cazul admiterii la concursul pentru ocuparea unui post temporar vacant, contractul de munca se incheie pe perioada absentei titularului postului.
(4) In cazul neprezentarii la post, termenul stabilit la alin. (1) si in lipsa unei instiintari potrivit alin. (2) postul este este declarat vacant, urmand sa se comunice candidatului care a obtinut nota finala imediat inferioara posibilitatea de a ocupa postul respectiv.

Rezultate finale Concurs 06.09.2017 – Comisia 1

Nota: Extras din Regulamentul concursului din data de 06.09.2017
SECTIUNEA a 6-a
Prezentarea la post
Art. 40.
(1) Candidatii declarati admisi la concursul de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant sunt obligati sa se prezinte la post in termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afisarii.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in urma formularii unei cereri scrise si temeinic motivate, candidatul declarat „admis” la concurs poate solicita, in termen de 3 zile lucratoare de la afisarea rezultatului concursului, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depasi 20 de zile lucratoare de la data afisarii rezultatului concursului pentru functiile de executie si 45 de zile lucratoare de la data afisarii rezultatului concursului pentru functiile de conducere.
(3) In cazul admiterii la concursul pentru ocuparea unui post temporar vacant, contractul de munca se incheie pe perioada absentei titularului postului.
(4) In cazul neprezentarii la post, termenul stabilit la alin. (1) si in lipsa unei instiintari potrivit alin. (2) postul este este declarat vacant, urmand sa se comunice candidatului care a obtinut nota finala imediat inferioara posibilitatea de a ocupa postul respectiv.

Rezultate finale Concurs 06.09.2017 – Comisia 2

Nota: Extras din Regulamentul concursului din data de 06.09.2017
SECTIUNEA a 6-a
Prezentarea la post
Art. 40.
(1) Candidatii declarati admisi la concursul de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant sunt obligati sa se prezinte la post in termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afisarii.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in urma formularii unei cereri scrise si temeinic motivate, candidatul declarat „admis” la concurs poate solicita, in termen de 3 zile lucratoare de la afisarea rezultatului concursului, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depasi 20 de zile lucratoare de la data afisarii rezultatului concursului pentru functiile de executie si 45 de zile lucratoare de la data afisarii rezultatului concursului pentru functiile de conducere.
(3) In cazul admiterii la concursul pentru ocuparea unui post temporar vacant, contractul de munca se incheie pe perioada absentei titularului postului.
(4) In cazul neprezentarii la post, termenul stabilit la alin. (1) si in lipsa unei instiintari potrivit alin. (2) postul este este declarat vacant, urmand sa se comunice candidatului care a obtinut nota finala imediat inferioara posibilitatea de a ocupa postul respectiv.

Rezultate finale Concurs 06.09.2017 – Comisia 3