Rezultate finale concurs 30.08.2017 – posturi contractuale, temporar vacante pe durata determinata

Rezultate finale concurs 30.08.2017 – posturi contractuale, temporar vacante pe durata determinata

Rezultatele finale obtinute de catre candidatii inscrisi la concursul organizat incepand cu data de 30.08.2017, pentru ocuparea posturilor contractuale, temporar vacante pe durata determinata, din cadrul DGASPC Bacau.

Sectiunea a 6-a
Prezentarea la post

Art. 40
(1) Candidatii declarati admisi la concursul de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator unei functii contractuale sunt obligati sa se prezinte la post in termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afisarii.

(2) Prin cexceptie de la prevederile alin. (1), in urma formularii unei cereri scrise si temeinic motivate, candidatul declarat „admis” la concurs poate solicita, in termen de 3 zile lucratoare de la afisarea rezultatului concursului, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depasi 20 de zile lucratoare de la data afisarii rezultatului concursului pentru functiile de executie si 45 de zile lucratoare de la data afisarii rezultatului concursului pentru functii de conducere.

(3) In cazul admiterii la concursul pentru ocuparea unui post temporar vacant, contractul de munca se incheie pe perioada absentei titularului postului.

(4) In cazul neprezentarii la post la termenul stabilit la alin. (1) si in lipsa unei instiintari potrivit alin. (2), postul este declarat vacant, urmand sa se comunice candidatului care a obtinut nota finala imediat inferioara posibilitatea de a ocupa postul respectiv.

Afisat astazi, 05.09.2017, ora 14.05.

Documente