Rezultate interviu / finale concurs examen 07.11.2019 – posturi temporar vacante

Rezultate interviu / finale concurs examen 07.11.2019 – posturi temporar vacante

Nota: Extras din Regulamentul concursului din data de 07.11.2019
Sectiunea a 6-a
Prezentarea la post
ART. 40
(1) Candidatii declarati admisi la concursul de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant sunt obligati sa se prezinte la post in termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afisarii.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in urma formularii unei cereri scrise si temeinic motivate, candidatul declarat “admis” la concurs poate solicita, in termen de 3 zile lucratoare de la afisarea rezultatului concursului, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depasi 20 de zile lucratoare de la data afisarii rezultatului concursului pentru functiile de executie si 45 de zile lucratoare de la data afisarii rezultatului concursului pentru functiile de conducere.
(3) In cazul admiterii la concursul pentru ocuparea unui post temporar vacant, contractul de munca se incheie pe perioada absentei titularului postului.
(4) In cazul neprezentarii la post la termenul stabilit la alin. (1) si in lipsa unei instiintari potrivit alin. (2), postul este declarat vacant, urmand sa se comunice candidatului care a obtinut nota finala imediat inferioara posibilitatea de a ocupa postul respectiv.

Afisat astazi, 07.11.2019, ora 12.30.

Rezultate finale concurs 07.11.2019