Rezultate la proba scrisa candidați înscriși la concursul din data de 04.12.2018

Rezultate la proba scrisa candidați înscriși la concursul din data de 04.12.2018

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de 5 ore de la afișare, respectiv până în data de 05.12.2018, la ora 11:30.

Contestația se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, doamna Miclăuș Anca, inspector de specialitate la Serviciul Resurse Umane.

Candidații declarați admiși se vor prezenta la susținerea probei practice, JOI, 06 decembrie 2018, ora 09:00, la sediul DGASPC Bacău, situat pe strada Condorilor nr. 2.

Afișat astăzi 04.12.2018, ora 15:00.

Descarcă rezultatele