Seminar – Parteneriat si educatie pentru sanse egale acordate copiilor si tinerilor din sistemul de protectie

Direcţia Generala de Asistenţa Sociala şi Protecţia Copilului Bacau a organizat in data de 26.02.2016 un seminar judeţean cu tema “Parteneriat şi educaţie pentru şanse egale acordate copiilor şi tinerilor din sistemul de protecţie”, in cadrul proiectului “EDUC-Plus” PEH021 implementat de asociaţia Centrul de Resurse şi Informare pentru Profesiuni Sociale CRIPS din Bucureşti. Proiectul “EDUC Plus Formare permanenta şi profesionalism pentru servicii de calitate acordate copiilor din sistemul de protecţie” este finanţat cu sprijinul Programului R010 CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Roman de Dezvoltare Sociala.

Seminarul se inscrie in demersurile de imbunataţire a parteneriatului intre instituţii publice şi a parteneriatului public privat pentru a contribui la creşterea şanselor de integrare in şcoala şi comunitate a copiilor şi tinerilor din servicii rezidenţiale.

Seminarul s-a bucurat de participarea reprezentanţilor ISJ Bacau, ONG-urilor – SOS satul Copiilor Hemeiuşi, Asociaţia “Betania”, Asociaţia “Favor”, reprezentanţi ai bisericii, precum şi parteneri ai DGASPC Bacau in procesul de inserţie socio-profesionala. Dezbaterea s-a axat in principal pe stabilirea premiselor in vederea incheierii unor parteneriate ce vor avea ca obiectiv integrarea sociala şi socio-profesionala a copiilor/tinerilor din sistemul de protecţie.

Creşterea procentului de, inserţie sociala şi protesionaia a copiilor/ tinerilor beneficiari ai sistemului de protectie se bazeaza pe o buna colaborare a instituţiilor publice şi private prin asumarea fiecareia dintre acestea a rolului de actor insertiv. Concret s-a pus accent pe dezvoltarea voluntariatului, includerea in programul de formare a cadrelor didactice şi a personalului angajat al firmelor colaboratoare a unui seminar de informare asupra caracteristicilor copiilor din sistemul de protecţie, precum şi implicarea activa a personalului DGASPC şi voluntarilor in creşterea imaginii de sine a copiilor/tinerilor beneficiari ai sistemului de protecţie. Activitatea desfaşurata s-a pliat pe obiectivele stabilite in Planul de acţiune a DGASPC Bacau pentru anul 2016.