Servicii de audit financiar in cadrul Proiectului ,,ASIGUR Bacău și Vrancea (Aria de-Servicii-Integrate-Guvernate-local-cu-Respect Bacău și Vrancea)’ , Cod CPV 79212100-4- Servicii de audit financiar

Servicii de audit financiar in cadrul Proiectului ,,ASIGUR Bacău și Vrancea (Aria de-Servicii-Integrate-Guvernate-local-cu-Respect Bacău și Vrancea)’ , Cod CPV 79212100-4- Servicii de audit financiar

,,Servicii de audit financiar in cadrul Proiectului ,,ASIGUR Bacău și Vrancea (Aria de-Servicii-Integrate-Guvernate-local-cu-Respect Bacău și Vrancea)’’, Cod CPV 79212100-4- Servicii de audit financiar’’

In cadrul Proiectului ,,ASIGUR Bacău și Vrancea (Aria-de-Servicii-Integrate-Guvernate-local-cu-Respect Bacău și Vrancea)’’, DGASPC Bacau,  în   calitate  de promotor de proiect, intentioneaza achiziționarea serviciilor de audit financiar în concordanță cu prevederile legislației în vigoare.

Documentatie de atribuire SERVICII DE AUDIT FINANCIAR