Servicii de audit financiar în cadrul proiectului „COVID 19-LIMIT – Sprijin pentru persoanele vulnerabile din centrele sociale rezidențiale publice din județul Bacău”, cod MySMIS  138730 finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

Servicii de audit financiar în cadrul proiectului „COVID 19-LIMIT – Sprijin pentru persoanele vulnerabile din centrele sociale rezidențiale publice din județul Bacău”, cod MySMIS 138730 finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

Documentatia de atribuire servicii de audit financiar

Formulare