Servicii de informare și publicitate în cadrul proiectului „COVID 19-LIMIT – Sprijin pentru persoanele vulnerabile din centrele sociale rezidențiale publice din județul Bacău”, cod MySMIS  138730 finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

Servicii de informare și publicitate în cadrul proiectului „COVID 19-LIMIT – Sprijin pentru persoanele vulnerabile din centrele sociale rezidențiale publice din județul Bacău”, cod MySMIS 138730 finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

Documentatie de atribuire servicii de informare si publicitatie POIM

Clarificare – referitor la servicii avand ca obiect informarea si publicitatea in cadrul proiectului COVID 19 – LIMIT

Caiet de sarcini promov

Contract prestare servicii

Formulare

Raspuns la solicitari de clarificari nr. 2

Lista participanti

Achizitie initiata catalog