Prestatii sociale acordate persoanelor cu handicap
Incepand cu data de 1 ianuarie 2018, nivelul prestatiilor sociale prevazute la art. 58 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se actualizeaza dupa cum urmeaza:
  ADULTI
Persoanele adulte cu handicap GRAV beneficiaza de:

  • indemnizatie lunara, indiferent de venituri in cuantum de 325 lei;
  • buget personal complementar lunar, indiferent de venituri in cuantum de 125 lei ;
  • indemnizatie de insotitor acordata persoanelor cu handicap vizual grav in cuantum de 1163 lei sau asistent personal.
Persoanele adulte cu handicap ACCENTUAT beneficiaza de:

  • indemnizatie lunara, indiferent de venituri in cuantum de 250 lei;
  • buget personal complementar lunar, indiferent de venituri in cuantum de 100 lei.
Persoanele adulte cu handicap MEDIU beneficiaza de:

  • buget complementar lunar, indiferent de venituri, in cuantum de 50 lei;

Copii

Familia sau reprezentantul legal al copilului cu handicap GRAV beneficiaza de:

  • buget personal complementar lunar, indiferent de venituri in cuantum de 250 lei;
Familia sau reprezentantul legal al copilului cu handicap ACCENTUAT beneficiaza de:

  • buget personal complementar lunar, indiferent de venituri in cuantum de 150 lei.
Familia sau reprezentantul legal al copilului cu handicap MEDIU beneficiaza de:

  • buget personal complementar lunar, indiferent de venituri in cuantum de 50 lei.
Familia sau reprezentantul legal al copilului cu handicap de tip HIV/SIDA beneficiaza si de:

  • alocatie lunara de hrana, calculata pe baza alocatiei zilnice de hrana stabilite pentru consumurile colective din unitatile sanitare publice.
Prestatii sociale

incepand cu 1 ianuarie 2018

Handicap GRAVHadicap ACCENTUATHandicap MEDIU
Persoana ADULTA cu handicap450 lei350 lei50 lei
Persoana ADULTA cu handicap vizual450 + 1163. 350 lei50 lei
Familia sau reprezentantul legal al COPILULUI cu handicap250 lei150 lei50 lei