Start pentru furnizarea de servicii sociale integrate in comunitatile Proiectului Incluziune sociala prin furnizarea de servicii integrate in comunitate

Incepand cu 01.04.2016 in cele 38 de comunitati incluse in Proiectul ”Incluziune sociala prin furnizarea de servicii integrate in comunitate” s-au lansat proiectele avand ca scop furnizarea de servicii sociale integrate copiilor vulnerabili si parintilor acestora identificati in contextul recensamantului comunitar.

Proiectele scrise si propuse pentru finantare de catre primarii se vor implementa pe o perioada de 9 luni (01.04.-31.12.2016) si vizeaza dezvoltarea de centre comunitare, completand seria de actiuni pe care UNICEF in parteneriat cu autoritati publice judetene si institutii publice, le sustine deja la nivelul fiecareia din cele 38 de autoritati publice locale.

Centrele comunitarea vor asigura un pachet de baza de actiuni si interventii preventive facilitand accesul la servicii sociale, de sanatate si educationale pentru un numar de aproximativ 2400 copii vulnerabili si parintii acestora din cele 38 de comunitati din Proiect.

Fiecare proiect primeste de la UNICEF o finantare de maxim 10.000 lei pentru realizarea de activitati cum ar fi: grupuri de suport pentru parinti pentru promovarea metodelor de disciplinare pozitiva, activitati de consiliere si informare pentru adolescenti in situatie de risc, ateliere de lucru pentru a stimula creativitate, stima de sine si dezvoltarea personala a copiilor si adolescentilor, excursii tematice in judet si in afara judetului, scoli de vara, educatie pentru sanatate etc.

Proiectul ”Incluziune sociala prin furnizarea de servicii sociale integrate la nivelul comunitatii” se implementeaza in 33 comune rurale, 12 comunitati urbane (in 5 zone urbane), cu implicarea a 38 autoritati publice locale, 7 autoritati si institutii judetene (Consiliul Judetean Bacau, Institutia Prefectului-Judetul Bacau, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau, Directia de Sanatate Publica Bacau, Inspectoratul Scolar Judetean Bacau,

Centrul Judetean de Resurse si Asistenta in Educatie, Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Bacau).

Obiectivul proiectului se concentreaza pe sprijinul familiei ca prim responsabil in cresterea si ingrijirea copilului, dar include si masuri si instrumente pentru identificarea timpurie a riscurilor si vulnerabilitatilor copiilor si familiilor in care traiesc. Toate activitatile se realizeaza implicand comunitatea care trebuie sa devina activa in promovarea eliminarii tuturor formelor de violenta asupra copilului si de discriminare.

Finantare este asigurata de Norway Grants si UNICEF Romania, fiind alocat un buget de 5.3 milioane de euro si se implementeaza in perioada octombrie 2014 – septembrie 2018.

Informatii suplimentare despre Proiect pot fi obtinute accesand link-ul http://www.unicef.ro/media/incluziune-sociala-prin-furnizarea-de-servicii-sociale-integrate-la- nivelul-comunitatii/