Subventii pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilitati

Subventii pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilitati

Vă facem cunoscute prevederile Ordinului Nr.721/481/310/2019 privind aprobarea Procedurii de acordare a subvenţiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi în accesarea şi utilizarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate jos mentionat cât și materialele informative cu privire la implementarea Proiectului „Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități” – cod MySMIS 130164 prin aplicarea Ordinului nr. 721/481/310/2019, materiale pe care vi le anexăm în atașamentele de mai jos.

Persoanele care pot beneficia de tehnologie asistivă:

  1. Persoane care au o dizabilitate atestată prin certificatul de încadrare în grad de handicap;
  2. Persoane în căutarea unui loc de muncă și care nu au un loc de muncă în prezent;
  3. Persoane în vârsta de muncă (18-65 ani).

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 103/2021 pentru modificarea și completarea Metodologiei de acordare și distribuire a voucherelor utilizate exclusiv pentru achiziționarea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces, în situația deficiențelor bilaterale, voucherul poate fi utilizat pentru achiziționarea a două produse asistive prevăzute în Lista tehnologiilor și dispozitivelor asistive și tehnologiilor de acces prioritare pentru angajare, cu condiția ca produsele asistive să fie cuprinse în recomandarea medicului specialist privind tipul de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces.

Produsele asistive auditive și de mers pot fi însoțite, după caz, de accesoriile acestora, așa cum sunt prevăzute în Lista tehnologiilor și dispozitivelor asistive și tehnologiilor de acces prioritare pentru angajare, cu condiția ca acestea să fie cuprinse în recomandarea medicului specialist.
Proiectul este implementat prin Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții – Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

Pentru informații suplimentare nu ezitați să ne contactati la sediul DGASPC Bacău, Serviciul pentru Îngrijire de Tip Familial la numerele de telefon: 0234 576 970, 0732 124 150 de luni până joi între orele 13:00 – 15:00, sau pe adresa de e-mail: [email protected].

Documente atasate