Un oraș fără bariere pentru cetățeni !

Un oraș fără bariere pentru cetățeni !

Tema din acest an, cu ocazia Zilei Internationale a persoanelor cu dizabilitati, stabilita de Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite este „The future is accesible” – „Viitorul este accesibil”.

Pentru acest an, Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a pus Ziua internațională a persoanelor cu dizabilități din 3 decembrie sub deviza „The Future is Accessible”.

În acest context, începând din acest an, Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități (ANPD) inițiază concursul Un oraș fără bariere pentru cetățeni conform Deciziei nr. 767 din 29.10.2019!

Concursul se adresează municipiilor reședință de județ și municipiului București, și constă în aplicarea unui set de întrebări care vizează accesibilitatea în mijloacele de transport în comun, în clădirile publice, accesul la informațiile furnizate de instituțiile publice, precum și modul de consultare a persoanelor cu dizabilități sau a organizațiilor acestora.

Răspunsurile la intrebari sunt așteptate până la data de 18 noiembrie a.c., la adresa: Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități, București, Calea Victoriei nr. 194, sector 1, cod poștal 010097.


TEMA A. Accesibilitatea în mijloace de transport în comun:

Deplasarea cetățenilor spre locuri de muncă, școli, universități, instituții sanitare, de cultură sau de recreere solicită în condițiile coeziunii sociale oferirea de șanse egale privind accesul în mijloacele de transport public.

Intrebarea 1:

Parcul de transport în comun urban este adaptat pentru a permite accesul persoanelor cu dizabilități?

variante de răspuns bifați prin ”x” răspunsul
Parc adaptat în totalitate
Parc adaptat în proporție de peste 50%

Anexa la răspuns:

În cca 500 de cuvinte, rugăm descrieți inițiativele și proiectele realizate în perioada

2017-2019 și planurile de viitor în acest domeniu.

Intrebarea 2:

Asigură operatorii de taxi din orașul d-voastră transport în mașini adaptate pentru persoane cu dizabilități?

variante de răspuns bifați prin ”x” răspunsul
Fiecare dintre operatorii de taxi are câte o mașină

adaptată transportului persoanelor care utilizează

fotoliul rulant (cf art. 64 din Legea nr 448/2006)

Peste 50% dintre operatorii de taxiuri au mașini adaptate

Anexa la răspuns:

În cca 500 de cuvinte, rugăm descrieți inițiativele și proiectele realizate în perioada

2017-2019 și planurile de viitor în acest domeniu.

TEMA B. Clădiri cu funcțiuni publice aflate în subordinea primăriei:

Pentru îndeplinirea atribuţiilor privind asigurarea serviciilor publice, primăria deține în proprietate sau are în administrare clădiri publice în care cetățenii municipiului d- voastră trebuie să aibă acces egal în spații cu funcțiuni administrative, de educație, sănătate, cultură, sport sau de ordine publică.

Intrebarea 1:

Au aceste clădiri facilitățile care să permită persoanelor cu dizabilități accesul în clădire și în spații din interior?

variante de răspuns bifați prin ”x” răspunsul
Cel puțin 4% din spaţiile de parcare de pe lângă clădirile

de utilitate publică sunt adaptate, rezervate şi semnalizate prin semn internaţional

Accesul în clădire este adaptat (rampă, ușă largă, lift

etc.)

Există facilități pentru accesul persoanelor cu dizabilități și în interiorul clădirii

Anexa la răspuns:

În cca 500 de cuvinte, rugăm descrieți inițiativele și proiectele realizate în perioada

2017-2019 și planurile de viitor în acest domeniu.

Intrebarea 2:

Există personal care îndrumă persoanele cu dizabilități către locul în care acestea au nevoie pentru a beneficia de serviciul public desfășurat în clădire?

variante de răspuns bifați prin ”x” răspunsul
Există personal pregătit pentru dialogul cu persoane cu dizabilități (de exemplu, interpreți de limbaj mimico- gestual)
Există personal care face acest serviciu dar nu are pregătire de specialitate
Primăria realizează cursuri de formare pentru ca funcționarii să câștige deprinderi în comunicarea cu persoane cu dizabilități

Anexa la răspuns:

În cca 500 de cuvinte, rugăm descrieți inițiativele și proiectele realizate în perioada

2017-2019 și planurile de viitor în acest domeniu.

  1. Acces la informații furnizate de instituții publice

Instituțiile publice locale dețin și trebuie să disemineze, prin natura activității lor,

informații cu un conținut divers, administrativ, cultural, sportiv etc.

Intrebare:

Prezintă primăria pe site-ul său informații realizate prin soft-uri specializate,

accesibile persoanelor cu dizabilități?

variante de răspuns bifați prin ”x” răspunsul
Primăria prezintă informații utile persoanelor cu dizabilități fără a fi însă în totalitate direct accesibile acestora
Primăria are pe site-ul său informații realizate prin soft-uri specializate, accesibile tuturor persoanelor cu dizabilități

Anexa la răspuns:

În cca 500 de cuvinte, rugăm descrieți inițiativele și proiectele realizate în perioada 2017-2019 și planurile de viitor în acest domeniu.

  1. D. Nimic despre noi, fără noi!

Primăria recunoaște contribuțiile persoanelor cu dizabilități la bunăstarea generală, le consultă cu regularitate și le implică direct sau prin organizații reprezentative în luarea deciziilor, în elaborarea de politici, programe, acţiuni sau măsuri.

Intrebare:

Primăria se preocupă de consultarea persoanelor cu dizabilități?

variante de răspuns bifați prin ”x” răspunsul
Primăria organizează trimestrial consultări cu persoanele cu dizabilități
Primăria organizează anual consultări cu persoanele cu dizabilități

Anexa la răspuns:

În cca 500 de cuvinte, rugăm descrieți inițiativele și proiectele realizate în perioada 2017-2019 și planurile de viitor în acest domeniu.


Jurizarea este asigurată de persoane cu dizabilități și specialiști iar rezultatele concursului vor fi făcute publice cu ocazia Zilei internaționale a persoanelor cu dizabilități.

Concursul Un oraș fără bariere pentru cetățeni! este un semnal prin care ANPD si DGASPC Bacau încearcă să convingă comunitățile că este nevoie de un efort comun de planificare și construire a unei societăți deschise, care să permită participarea activă a tuturor cetățenilor ei.

Sursa: Comunicat presa ANPD (http://anpd.gov.ro/web/7885-2/)