Date de contact

In exercitarea atributiilor ce-i revin personalul desfasoara urmatoarele activitati:

 • dezvolta activitati de informare si promovare a serviciilor oferite in interesul superior al copilului expus la abuz, neglijare si exploatare;
 • evalueaza nevoile imediate ale clientului si potentialul de risc privind expunerea copilului la abuz, neglijare si exploatare;
 • utilizeaza instrumente de evaluare standard in vederea solutionarii cazului;
 • asigura clientilor asistenta si consiliere pentru depasirea situatiilor de criza si solutionarea adecvata a cazurilor expuse si semnalate de catre acestia;
 • asigura anonimatul si confidentialitatea convorbirilor si deschide, in acest sens, un registru de convorbiri;
 • actioneaza prin intermediul unei echipe mobile care se deplaseaza in teren pentru evaluare si interventii in situatii de urgenta;
 • aplica prevederile Ghidului metodologic pentru interventia si prevenirea in echipa multidisciplinara si retea in situatiile de abuz, neglijare si exploatare;
 • se adreseaza tuturor persoanelor si este disponibil 24 de ore/zi, 7 zile pe saptamana, inclusiv in perioada sarbatorilor legale;
 • organizeaza o baza de date pentru inregistrarea, monitorizarea si evaluarea propriei activitati;
 • intocmeste rapoarte, lunar si anual, cu privire la situatia apelurilor inregistrate;
 • incheie conventii de colaborare cu Inspectoratul de politie al judetului Bacau.