Toti candidatii declarati admisi la concurs sunt convocati la o intalnire cu directorul general, in data de 18.12.2018, ora 15.00, la sediul DGASPC Bacau, din strada Condorilor, nr. 2.
Candidații declarați admiși la selecția dosarelor, care au depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu au antecedente penale, au obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până în preziua desfășurării primei probe a concursului (proba scrisă).
Nedepunerea cazierului judiciar până în preziua desfășurării probei scrise atrage după sine eliminarea din concurs.