Copii


Directia Protectia Copiluluii are atributii centrate pe implementarea strategiei locale privind sistemul de protectie a copilului, in conformitate cu legislatia interna si internationala aplicabila si urmarind obiectivele strategiei guvernamentale in domeniu.

Scopul activitatii Directiei Protectia Copilului se axeaza pe interventia specializata si dezvoltarea serviciilor adecvate pentru acordarea de asistenta si protectie copilului aflat in dificultate si familiei acestuia, prin toate formele si mijloacele prevazute de lege in acest sens.

Atributii:

 • identifica copiii aflati in dificultate sau cu handicap de pe teritoriul judetului si propune stabilirea masurilor de protectie corespunzatoare.
 • identifica si realizeaza un plan de interventie privind copiii ce au domiciliul in judet si sunt institutionalizati;
 • supravegheaza familiile si persoanele care au primit in plasament copii, pe toata durata acestei masuri.
 • identifica copiii care au comis fapte antisociale si pregateste stabilirea masurilor de protectie corespunzatoare pentru acestia, atunci cand este necesar;
 • asigura asistenta de specialitate si servicii de consiliere psiho-sociala pentru copilul cu tulburari de comportament, cu comportament deviant sau predelincvent, precum si pentru copiii fara adapost.
 • supravegheaza activitatea asistentilor maternali profesionisti, evolutia copiilor aflati in plasament la acestia.
 • identifica, instrumenteaza si intervine in cazurile copiilor expusi riscului semnificativ de abuz si / sau neglijarea in mediul familial, asigura servicii de consiliere psiho-sociala.
 • evalueaza starea de sanatate si situatia scolara a copiilor care necesita incadrarea intr-un grad de handicap, eliberand totodata si certificatul de orientare scolara si profesionala si pe cel de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap.
 • elaboreaza statistici, sinteze si materiale informative cu privire la situatia copiilor aflati in dificultate sau cu handicap;
 • intervine in cazul copiilor aflati in situatii de risc ridicat pentru care se impune luarea unor masuri de protectie de urgenta.
 • analizeaza situatia copiilor adoptabili de pe raza judetului si identifica familii potrivite sa adopte acesti copii, sprijina familiile care doresc sa adopte si monitorizeaza procesul de adoptie pana la finalizare.