Administrativ


Date contact

Organizare:

 • compartiment de securitate si sanatate in munca si situatii de urgenta ;
 • compartimentul administrativ ;
 • compartiment de deservire generala.

Personalul angajat in serviciu este de 13 salariati, din care: inspectori de specialitate – 1 persoana, sef serviciu 1 persoana, conducatori auto – 4 persoane, muncitori calificati – 3 persoane, ingrijitor – 2 persoane;referenti – 2.

Deficitul de personal: in statul de functii sunt prevazute in total un numar de 14 de posturi, din care, in prezent, sunt ocupate 13, rezultand un numar de 1 post vacant – de sofer.

Atributii:

 • se ingrijeste de buna functionare a tuturor dotarilor DGASPC Bacau, asigurindu-le cu materiale de intretinere si piese de schimb ;
 • asigura intretinerea curenta a tuturor cladirilor in care isi desfasoara activitatea DGASPC Bacau;
 • realizeaza investitiile aprobate in conditiile legii ;
 • administreaza contractele de achizitie publica – realizeaza activitati cu caracter tehnic – din momentul incheierii contractului de achizitie si pana la momentul finalizarii acestuia ;
 • vizeaza necesarul de materiale si reparatii curente ale aparaturii din dotare ;
 • monitorizarea functionarii tehnicii de calcul in vederea asigurarii necesarului de componente consumabile si acordarea service-ului in timp util ;
 • administreaza, gestioneaza si asigura asistenta tehnica pentru reteaua de calculatoare a DGASPC Bacau pentru exploatarea rationala a echipamentilui informatic ;
 • tine evidenta tuturor bunurilor achizitionate;
 • prospecteaza piata ofertantilor de utilaje, mijloace fixe, etc., in vederea achizitionarii lor;
 • organizeaza efectuarea studiului pietei si constituirea bazei de date cu privire la furnizori, executanti sau prestatori al caror obiect de activitate poate asigura dobandirea produselor, lucrarilor sau serviciilor pe care DGASPC Bacau intentioneaza sa le achizitioneze ;
 • centralizeaza trimestrial cererile de materiale consumabile si le prezinta spre aprobare Directorului institutiei ;
 • asigura aprovizionarea curenta cu alimente si produse de intretinere pentru DGASPC Bacau;
 • intocmeste si tine evidenta comenzilor pe furnizori si complexe sociale, ia legatura cu furnizorii stabilind termenul maxim de livrare ;
 • primeste necesarele de materiale si alimente de la centrele de plasament vizate de persoanele competente ;
 • urmareste livrarea in termen a produselor comandate in cantitatile, calitate si pretul stabilit ;
 • solicita si verifica situatia stocurilor din magaziile centrelor de plasament si compara cu necesarul solicitat ;
 • intocmeste propunerile si angajamentele cheltuielilor corespunzator referatelor de necesitate si intocmeste comenzi ;
 • gestioneaza protocoalele marilor sarbatori;
 • organizeaza tabere si excursii pentru copiii aflati in incredintare/plasament la DGASPC Bacau;
 • asigura buna exploatare a parcului auto conform legislatiei in vigoare ;
 • raspunde de intretinerea si utilizarea judicioasa a autovehiculelor DGASPC Bacau urmarind efectuarea la timp a reviziilor tehnice.