Serviciul Juridic și Contencios


Date contact:

Scurta descriere: Serviciul juridic si contencios este parte componenta a aparatului propriu al D.G.A.S.P.C. Bacau si indeplineste urmatoarele atributii principale:

 • reprezinta D.G.A.S.P.C. in cauzele de orice natura aflate pe rolul instantelor, parchetelor si celorlalte institutii cu competente jurisdictionale;
 • acorda consultanta si asistenta juridica de specialitate tuturor categoriilor de beneficiari ai serviciilor oferite de D.G.A.S.P.C.;
 • acorda copilului capabil de discernamant consultanta, asistenta si sprijin de specialitate in exercitarea dreptului sau la libera exprimare a opiniei;
 • concepe si redacteaza opinii juridice cu privire la aspectele legale ale lucrarilor repartizate;
 • formuleaza si inainteaza instantelor judecatoresti competente actiunile privind stabilirea, inlocuirea sau modificarea masurilor de protectie speciala a copilului, deschiderea procedurii de adoptie, incredintarea si incuviintarea in vederea adoptiei, desfacerea sau nulitatea adoptiei, precum si alte actiuni de natura litigioasa: conflicte de munca, actiuni in pretentii, anulari de acte administrative, drepturi banesti etc.;
 • avizeaza contractele, conventiile si protocoalele cu caracter patrimonial si nepatrimonial in care D.G.A.S.P.C. este parte;
 • participa la negocierea si medierea oricaror divergente contractuale;
 • intocmeste proiectele de dispozitie ale directorului general privind admiterea in centrele rezidentiale din subordinea D.G.A.S.P.C. a persoanelor adulte si le avizeaza pentru legalitate;
 • avizeaza pentru legalitate contractele de munca in care D.G.A.S.P.C. are calitatea de angajator;
 • participa la perfectarea conventiilor de colaborare sau asociere intre D.G.A.S.P.C. si organizatii neguvernamentale;
 • salariatii Serviciului fac parte din componenta Comisiei de cercetare disciplinara prealabila a abaterilor disciplinare savarsite de salariatii care isi desfasoara activitatea la nivelul institutiei;
 • raspunde de pastrarea secretului profesional asupra tuturor activitatilor desfasurate in cadrul institutiei, conform prevederilor legale;
 • indeplineste orice alte atributii stabilite de conducerea D.G.A.S.P.C. in conformitate cu competentele profesionale.