Achizitia directa de MATERIALE CONSUMABILE LOT 1,2,3 in cadrul Proiectului „ASIGUR Bacău și Vrancea (Aria-de-Servicii-Integrate-Guvernate-local-cu-Respect Bacău și Vrancea)””, cod Proiect PN4056

Achizitia directa de MATERIALE CONSUMABILE LOT 1,2,3 in cadrul Proiectului „ASIGUR Bacău și Vrancea (Aria-de-Servicii-Integrate-Guvernate-local-cu-Respect Bacău și Vrancea)””, cod Proiect PN4056

Invitatie si Caiet sarcini (formilare si draft contrat) Materiale de curatenie

Invitatie de participare – Materiale consumabile LOT 1,2,3 (Caiet de sarcini, model contract, formulare)

CTR Furnizare materiale consumabile

Formulare

Raspuns la solicitarile de clarificari 12.04.2022