Anunt de participare simplificat nr. SCN1140123 /12.02.2024 pentru atribuirea contractului de achizitie publica „Articole de imbracaminte si incaltaminte” – Proiect PN4056

Anunt de participare simplificat nr. SCN1140123 /12.02.2024 pentru atribuirea contractului de achizitie publica „Articole de imbracaminte si incaltaminte” – Proiect PN4056

DGASPC Bacau doreste sa incheie un contract de achiziție publică de furnizare articole de imbracaminte si incaltaminte pentru sprijinul material al beneficiarilor din 9 centre din comunitatile jud. Bacau, in cadrul proiectului Proiectului ,,ASIGUR Bacău și Vrancea (Aria-de-Servicii-Integrate-Guvernate-local-cu-Respect Bacău și Vrancea)’’, cod Proiect PN4056, finantat din Granturi Norvegiene prin „Programul Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, Operator de Program: Fondul Român de Dezvoltare Sociala.
In acest sens, va invitam sa depuneti oferta dumneavoastra la anuntul de participare simplificat publicat in SEAP cu nr. SCN1140123, pana la data de 19.02.2024.

Descarca SCN1140123 Anunt de participare simplificat

Descarca Instructiuni ofertanti

Descarca Model contract

Descarca Formulare Imbracaminte

Descarca CS imbracaminte