Comunicat de presă – Eveniment – „Accesul persoanelor cu dizabilități la servicii bancare”

Comunicat de presă – Eveniment – „Accesul persoanelor cu dizabilități la servicii bancare”

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău organizează în data de 31.03.2022 începând cu ora 10.00, în sala de conferințe a Hotelului Bohemia din municipiul Bacău, evenimentul cu tema ,, Accesul persoanelor cu dizabilităţi la servicii bancare’’.

Chiar dacă nu sunt lipsite de jure de capacitatea juridică prin punere sub interdicție, există persoane care sunt lipsite de facto de posibilitatea de a încheia acte civile, din cauza unor bariere legale, administrative sau atitudinale. Persoanele cu dizabilități au dreptul să își gestioneze resursele financiare, însă acesta nu este întotdeauna posibil din considerente care țin de aprecierea conform căreia ”persoana cu dizabilități nu este capabilă să ia decizii”.

Având în vedere aceste situații identificate în viața de zi cu zi, în cadrul acestui eveniment de tip dezbatere vom supune atenţiei invitaţilor situații concrete cu scopul de a identifica soluţii viabile prin care să facilităm accesul persoanelor cu dizabilități la servicii bancare, eliminând o potențială sursă de discriminare pe critierii de dizabilitate, prin condiţionarea prezenţei unui împuternicit sau mandatat.

Acest eveniment este al optulea dintr-o serie de 11 evenimente organizate în cadrul Campaniei de nediscriminare derulată în contextul implementarii Proiectului ”Suport pentru viața independentă în comunitate a persoanelor cu dizabilități”, Cod MySMIS 2014+:130550, cofinanțat din Fondul Social European – Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Contract de finanțare POCU/462/4/15/130550. Campania de nediscriminare este gândită ca un instrument care contribuie alături de celelalte activități și intervenții la facilitarea procesului de dezinstituționalizare și integrare în comunitate a persoanelor adulte cu dizabilități.

Scopul proiectului ”Suport pentru viața independentă în comunitate a persoanelor cu dizabilități”, Cod MySMIS 2014+:130550 vizează facilitarea tranziției spre traiul independent și prevenirea reinstituționalizării persoanelor adulte cu dizabilități instituționalizate în cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Răcăciuni, prin servicii asigurate în comunitate.

Valoarea totală a proiectului este de 7.894.215,53 lei din care: valoarea cofinanțării UE este de 6.710.083,23 lei, valoarea bugetului național este de 1.026.147,67 lei și valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului este de 157.984.63 lei.

Proiectul se implementează pentru o perioadă de 36 de luni, în perioada: 07.04.2020- 06.04.2023.
Pentru informații suplimentare privind proiectul, persoana de contact este Stan Dorina- asistent manager proiect – telefon 0749873664, e-mail: [email protected].

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020