Comunicat de presă privind finalizarea proiectului  – Servicii comunitare pentru persoane adulte cu dizabilități – 119327

Comunicat de presă privind finalizarea proiectului – Servicii comunitare pentru persoane adulte cu dizabilități – 119327

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău în parteneriat cu Unitatea Administrativ Teritorială orașul Tîrgu Ocna, județul Bacău, anunță finalizarea implementării proiectului “Servicii comunitare pentru persoane adulte cu dizabilitati”,Cod SMIS 2014+:119327, cofinanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectiv specific 8.3: Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale.

Obiectivul general al proiectului: Crearea de noi servicii sociale comunitare pentru dezinstituționalizarea persoanelor cu dizabilități.

Valoarea totala a proiectului (inclusiv finantarea nerambursabilă): 5.739.574,64 lei, din care valoare finanțării nerambursabile FEDR este de 3.506.016,51 lei.

Data începerii şi finalizării proiectului : 10.08.2018 – 30.06.2022

Principalele rezultate ale proiectului sunt: 24 persoane cu dizabilitati instituționalizate în CRRPH Comănești, ce vor fi dezinstituționalizate și vor beneficia de servicii sociale pentru integrare socială în cadrul a 4 locuințe protejate pentru persoane adulte cu dizabilități; 4 locuințe protejate pentru persoane adulte cu dizabilități, cu o capacitate de 6 locuri fiecare, construite, dotate și conectate la rețeaua de utilități pentru dezinstituționalizarea a 24 persoane cu dizabilități din cadrul CRRPH Comănești; 1 clădire aferentă centrului de zi pentru persoane adulte cu dizabilități în localitatea Tg. Ocna reabilitată și modernizată, dotată și conectată la rețeaua de utilități pentru furnizarea de servicii comunitare și prevenirea institituționalizării; 54 beneficiari (persoane cu dizabilități) de infrastructură socială de zi reabilitată/modernizată/ extinsă/ dotată; 24 beneficiari (persoane cu dizabilități) de infrastructură de dezinstituționalizare construită. Împactul investițiilor finanțate prin acest proiect la nivelul județului Bacău și al Regiunii de dezvoltare Nord-Est se reflectă în creșterea calității îngrijirii și protecției persoanelor adulte cu dizabilități în servicii sociale adaptate nevoilor acestora.

Date de contact: Pentru informații suplimentare privind proiectul, persoana de contact este: Spătaru Florin, Manager de proiect, telefon: 0748806881, e-mail: [email protected].

 

Comunicat de presa final proiect