Contract de achiziție publică de furnizare produse de cazarmament pentru sprijinul material al beneficiarilor din 9 centre – Proiectul ASIGUR Bacău și Vrancea

Contract de achiziție publică de furnizare produse de cazarmament pentru sprijinul material al beneficiarilor din 9 centre – Proiectul ASIGUR Bacău și Vrancea

Prin prezenta, vă informăm că anunțul de publicitate ADV 1407290, publicat pe data de 15.02.2024, a fost anulat. Motivul anulării este identificarea în conținutul documentației de achiziție, in etapa de evaluare a ofertelor, a unei erori care afecteaza corectitudinea si transparenta procesului de evaluare a ofertelor.

Autoritatea contractanta va republica anuntul de publicitate în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la data prezentei comunicări.

Ne cerem scuze pentru eventualele neplăceri cauzate de această anulare.

Vă rugăm să consultați platforma de achiziții publice în mod regulat pentru a fi la curent cu publicarea noii documentații de achiziție.

DGASPC Bacau doreste sa incheie un contract de achiziție publică de furnizare produse de cazarmament pentru sprijinul material al beneficiarilor din 9 centre din comunitatile jud. Bacau, in cadrul proiectului Proiectului ,,ASIGUR Bacău și Vrancea (Aria-de-Servicii-Integrate-Guvernate-local-cu-Respect Bacău și Vrancea)’’, cod Proiect PN4056, finantat din Granturi Norvegiene prin „Programul Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, Operator de Program: Fondul Român de Dezvoltare Sociala.
In acest sens, operatorii economici interesati sunt invitati sa depuna oferta la prezentul anunt de publicitate pana la data de 20.02.2024 ora 14:00.. Anuntul a fost publicat si in SEAP cu nr. ADV1407290 /15.02.2024.

CS cazarmament

Model contract

Formulare_cazarmament

Invitatie cazarmament