DGASPC Bacau recrutează persoane pentru a deveni asistenți maternali profesioniști

DGASPC Bacau recrutează persoane pentru a deveni asistenți maternali profesioniști

Potrivit Hotărârii G.R. nr.679/12 iunie 2003 privind condițiile de obținere a atestatului, procedurile de atestare și statutul asistentului maternal profesionist și Ordinului nr.26/03.01.2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip familial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială, pot fi atestate ca asistent maternal profesionist persoanele care:

  • au capacitate deplină de exerciţiu;
  • au în folosinţă o locuinţă care acoperă necesităţile de preparare a hranei, igienă, educaţie şi odihnă ale utilizatorilor săi, inclusiv cele ale copiilor care urmează a fi primiţi în plasament;
  • prezintă garanţii morale pentru îndeplinirea corectă a obligaţiilor ce revin unui părinte;
  • au relaţii sociale corespunzătoare în comunitate;
  • au urmat şi absolvit cursurile de formare profesională organizate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău.

Solicitantul trebuie să aibă drept de folosinţă asupra locuinţei (demonstrat cu acte). Astfel, solicitantul va prezenta documente care să ateste dreptul de folosinţă asupra locuinţei, respectiv copie legalizată de pe titlul de proprietate sau de pe contractul de închiriere, declaraţie autentificată a titularului dreptului de proprietate sau al contractului de închiriere prin care acesta recunoaşte solicitantului un drept de folosinţă asupra locuinţei, cunoscând specificul activităţii pe care solicitantul urmează să o desfăşoare ca asistent maternal.

Locuinţa trebuie să corespundă cerinţelor din standardele de calitate ale serviciilor sociale de tip familial în vigoare, respectiv să dispună de dormitoare care oferă suficient spaţiu raportat la numărul de persoane. De asemenea, locuinţa asistentului maternal profesionist trebuie să fie dotată cu cel puțin un grup sanitar, precum şi de spaţii special amenajate cu destinaţia de baie/duş, suficiente şi accesibile. Grupurile sanitare trebuie să fie dotate cu scaun de wc cu capac, chiuvete şi instalaţii de apă caldă şi rece, hârtie igienică şi săpun.

Persoanele interesate vor completa o cerere de evaluare ca potențial asistent maternal profesionist la sediul instituției noastre, la care vor trebui să anexeze cazierul judiciar, copie după actul de studii și după actele de proprietate asupra locuinței/contract de închiriere. Facem precizarea că asistentul maternal profesionist trebuie să aibă minim 8 clase ca nivel de școlarizare pentru a putea desfășura această activitate.

Pentru informații suplimentare, persoanele interesate ne pot contacta la:

  • sediul Rețelei din Bacău, strada Condorilor, nr.2, etaj 2, tel: 0733.443.022;
  • birou zonal Comănești, strada Liceului, nr.26, tel: 0234.370.770;
  • birou zonal Onești, strada Poet Adrian Păunescu, nr.1 bis, tel: 0234.314.131.