Eveniment „Viață independentă și integrare în comunitate a persoanelor cu dizabilități”

Eveniment „Viață independentă și integrare în comunitate a persoanelor cu dizabilități”

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău organizează în data de 24.02.2023 începând cu ora 12.00, în cadrul Centrului de zi pentru persoane adulte cu dizabilităţi din comuna Tamași, județul Bacău, evenimentul cu tema ,,Viață independentă și integrare în comunitate a persoanelor cu dizabilități’’.
La eveniment sunt invitați reprezentanți ai U.A.T.-urilor și instituțiilor publice din județul Bacău, specialiști din cadrul serviciilor sociale de tip rezidențial din subordinea D.G.A.S.P.C. Bacau, precum si beneficiari din comunitate, persoane cu dizabilități.

Campania de informare și conștientizare pe tema nediscriminării, derulată în contextul implementarii Proiectului ”Șanse egale pentru viața în comunitate”, Cod MySMIS 2014+:130548, cofinanțat din Fondul Social European – Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, contract de finanțare POCU/462/4/15/130548, a ajuns la a opta ediție dintr-o serie de 11 evenimente și a fost concepută ca un instrument care contribuie, alături de celelalte activități și intervenții, la facilitarea procesului de dezinstituționalizare și integrare în comunitate a persoanelor adulte cu dizabilități.

Scopul proiectului ”Șanse egale pentru viața în comunitate”, Cod MySMIS 2014+:130548, vizează dezinstituționalizarea și prevenirea reinstituționalizării persoanelor adulte cu dizabilități prin furnizarea de servicii la nivelul comunității. Obiectivele specifice ale proiectului sunt: dezvoltarea de servicii sociale pentru dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități aflate în Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Răcăciuni (4 locuințe protejate, 1 centru de zi, 5 Asistenți Personali Profesioniști, 1 Serviciu de Asistență și Suport pentru persoanele adulte cu dizabilități)

Pentru informații suplimentare privind proiectul, persoana de contact este Iliuță Raluca Cornelia – manager proiect – telefon +40.731.570.528, e-mail: [email protected].

Vezi Eveniment „Viață independentă și integrare în comunitate a persoanelor cu dizabilități”