INFORMARE privind  procedura de acordare a subventiilor  pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilitati in accesarea si utilizarea de tehnologii si dipozitive asistive si tehnologii de acces

INFORMARE privind procedura de acordare a subventiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilitati in accesarea si utilizarea de tehnologii si dipozitive asistive si tehnologii de acces

Persoanele cu handicap adulte detinatoare de certificate de incadrare in grad de handicap pot beneficia de o subventie sub forma unui voucher in valoare maxima de pana la 5000 euro, conform art. 4 din Ordinul nr. 721/481/310/2019 din 1 aprilie 2019 privind aprobarea procedurii de acordare a subvenţiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi în accesarea şi utilizarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces.

Prin tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces se înţelege orice produs de asistare, inclusiv dispozitive, echipamente, instrumente şi software, utilizate de către sau pentru persoanele cu dizabilităţi pentru:

a) participare;

b) protecţie, suport, training, măsurarea sau înlocuirea funcţiilor sau structurilor corpului şi a unor activităţi;

c) prevenirea deficienţelor, limitărilor de activitate şi restricţiilor de participare

 

Conditii de obtinere a subventiei sub forma de voucher:

Proiectul „Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități” – cod MySMIS 130164

Persoanele cu dizabilități care pot beneficia de voucher pentru achiziționarea de dispozitive şi tehnologii asistive și tehnologii de acces, altele decât cele finanțate prin Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

  • Au cetățenie română și locuiesc în România;
  • Au o dizabilitate atestată prin certificatul de încadrare în grad de handicap;
  • Sunt șomeri, persoane inactive și persoane aflate în căutarea unui loc de muncă;
  • Sunt persoane cu vârsta cuprinsă între 18 ani și până la împlinirea condițiilor  de pensionare.
  • Tinerii peste 18 ani care nu au împlinit vârsta de 30 de ani pot beneficia de voucher doar dăcă urmează o activitate de formare profesională sau se află in sistemul de educație (tineri nonNEETs).

Subventia se va acorda sub forma unui voucher tiparit de catre A.N.D.P.D.C.A. si distribuit de catre D.G.A.S.P.C. Bacau.

Voucher-ul se elibereaza la cererea persoanei cu handicap/ a reprezentantului legal care va depune in scris, la sediul D.G.A.S.P.C Bacau, din strada Marasesti nr.13, urmatoarea documentatie:

a) cerere tip;

b) act de identitate;

c) certificatul de incadrare in grad de handicap valabil emis de catre Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap;

d) recomandare scrisa de la medicul specialist privind tipul de tehnologii si dispositive asistive si tehnologii de acces

e) ACORD-document eliberat de catre Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca din care reiese ca persoana cu dizabilitati beneficiaza de servicii de informare si consiliere profesionala, medierea muncii sau formare profesionala.

f) angajamentul completat de catre persoana cu dizabilitati prin care declara ca nu va instrăina voucherul;

  • Voucherul este nominal şi netransmisibil, având o perioadă de valabilitate de 6 luni. În cazul neutilizării voucherului în perioada de 6 luni, există posibilitatea eliberării, la cerere, a unui nou voucher cu aceeaşi valabilitate.

Voucherul este folosit exclusiv la achiziţionarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces recomandate de medicul specialist, care se regăsesc în lista cuprinsă în anexa nr. 1.

Dacă valoarea produsului achiziţionat este mai mare decât cea a voucherului, diferenţa este suportată de persoana îndreptăţită sau reprezentantul legal al acesteia, după caz si va fi folosit o singură dată, în perioada de valabilitate a voucherului.

  • După ce obtine voucherul, persoana cu dizabilități se adresează unui furnizor de tehnologie asistivă și primeşte produsul ce trebuie să se afle pe lista tehnologiilor și dispozitivelor asistive și tehnologiilor de acces prioritare pentru angajare.

Lista se găseşte în Ordinul comun al Ministerului Muncii, Ministerului Sănătății și Casei Naționale de Asigurări de Sănătate 721/481/310/2019, cuprinde, printre altele, stimulatoare  musculare neutilizate ca orteze, alarme de incontinentă, proteze de braț sau antebraț cu articulatii mobile și cupă cu manșon, mâini și degete protetice, articulație de genunchi, proteze ocupare/ aurale/ nazale, scaune cu roti antrenate manual și electric, dispozitive de ridicare pentru a transfera o persoană fără scaun cu rotile în interiorul sau în afara vehiculelor, tastaturi speciale sau urmăritor de ochi etc.

Pentru relatii suplimentare ne puteti cantata direct la sediul D.G.A.S.P.C. din str. Marasesti nr. 13, Bacau , prin e-mail [email protected] sau la nr. de telefon 0234/576970(cam 7).