Locuințele maxim protejate – încă un pas spre integrare și viață independentă

Locuințele maxim protejate – încă un pas spre integrare și viață independentă

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău organizează în data de 17.11.2022 începând cu ora 13.00, în cadrul Centrului de zi pentru persoane cu dizabilităţi din comuna Răcăciuni, sat Fundu Răcăciuni, evenimentul cu tema ,,Locuinţele maxim protejate – încă un pas spre integrare şi viaţă independentă’’.

La eveniment sunt invitați reprezentanți ai U.A.T.-urilor, O.N.G.-urilor și instituțiilor publice din județul Bacău, specialiști din cadrul serviciilor sociale de tip rezidențial din subordinea D.G.A.S.P.C. Bacau, precum si beneficiari din comunitate, persoane cu dizabilități.

Campania de informare și conștientizare pe tema nediscriminării, derulată în contextul implementarii Proiectului ”Suport pentru viața independentă în comunitate a persoanelor cu dizabilități”, Cod MySMIS 2014+:130550, cofinanțat din Fondul Social European – Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, contract de finanțare POCU/462/4/15/130550, a ajuns la a noua ediție dintr-o serie de 11 evenimente și a fost concepută ca un instrument care contribuie, alături de celelalte activități și intervenții, la facilitarea procesului de dezinstituționalizare și integrare în comunitate a persoanelor adulte cu dizabilități.

Scopul proiectului ”Suport pentru viața independentă în comunitate a persoanelor cu dizabilități”, Cod MySMIS 2014+:130550, vizează reducerea numărului de persoane adulte cu dizabilități din sistemul instituționalizat prin asigurarea de servicii specializate la nivelul comunității. Obiectivele specifice proiectului sunt: dezvoltarea de servicii sociale pentru dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități aflate în Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Răcăciuni (4 locuințe protejate, 1 centru de zi, 5 Asistenți Personali Profesioniști, 1 Serviciu de Asistență și Suport pentru persoanele adulte cu dizabilități) și a prevenirii reinstituționalizării.

Pentru informații suplimentare privind proiectul, persoana de contact este Cojocaru Gina- Larisa – manager proiect – telefon: +40.731.570.528, e-mail: [email protected].

Descarca Locuințele maxim protejate – încă un pas spre integrare și viață independentă