Servicii de catering şi servicii conexe pentru centrele de asistenţă socială din subordinea D.G.A.S.P.C. Bacău

Servicii de catering şi servicii conexe pentru centrele de asistenţă socială din subordinea D.G.A.S.P.C. Bacău

Tip procedura: Licitatie deschisa accelerata
Anunt de participare: CN1050477 din 18.12.2022
Tipul contractului: Servicii
Modalitate de desfasurare: ONLINE
Modalitatea de atribuire: Acord-cadru

Durata acordului-cadru: 12 luni
COD CPV Principal: 55520000-1 – Servicii de catering (Rev.2)
Cod CPV Secundar : 79920000-9 Servicii de ambalare si servicii conexe (Rev.2)
Data limita depunere oferte: 05.01.2023, ora 15:00
Lot 1: Servicii de catering pentru centrele subordonate D.G.A.S.P.C. Bacău din zona municipiului Bacau
Lot 2: Servicii de catering pentru centrele subordonate D.G.A.S.P.C. Bacău din zona oraselor Comanesti, Darmanesti
Lot 3: Servicii de catering pentru centrele subordonate D.G.A.S.P.C. Bacău din zona oraselor Onesti, Targu Ocna
Lot 4: Servicii de catering pentru centrele subordonate D.G.A.S.P.C. Bacău din zona Ungureni-Parincea
Lot 5: Servicii de catering pentru centrele subordonate D.G.A.S.P.C. Bacău din zona Comunelor Filipesti si Racaciuni
Lot 6: Servicii de catering pentru centrul subordonat D.G.A.S.P.C. Bacău din Comuna Rachitoasa

Pentru informatii suplimentare va rog sa ma contactati la: nr. de telefon 0738/328.205, Biroul Achizitii Publice.

Descarca Acord cadru

Descarca Caiet sarcini catering

Descarca Contract subsecvent

Descarca Fisa de date

Descarca Formulare Catering