Studiu sociologic

Studiu sociologic

Vă adresăm rugămintea de a sprijini Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău in procesul de elaborare a Strategiei Judeţene de Dezvoltare a Serviciilor Sociale pentru perioada 2024-2029. Potrivit Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, strategia îşi propune să îmbunătăţească calitatea vieţii tinerilor şi persoanelor adulte aflate în dificultate şi să promoveze protecţia şi respectarea drepturilor copilului, prin mobilizarea resurselor comunitare, responsabilizarea factorilor relevanţi şi asigurarea unui parteneriat inter-instituţional eficient.

În vederea fundamentării documentului strategic, realizăm un studiu sociologic pe bază de chestionar având ca obiective identificarea principalelor probleme cu care se confruntă grupurile vulnerabile de la nivelul județului Bacău și evaluarea nevoii de servicii sociale la nivel județean.

Rezultatele analizei vor contribui semnificativ la formularea priorităților strategice, asigurând o abordare fundamentată și relevantă a provocărilor sociale din județ.

Chestionarul este anonim! Termenul limită pentru completare: 30 aprilie 2024!

Vă mulţumim!

Chestionar identificare nevoi sociale