Comunicat de presa privind  inchiderea proiectului 130548

Comunicat de presa privind inchiderea proiectului 130548

Finalizarea proiectului „Șanse egale pentru viața în comunitate”, Cod MySMIS 2014+:130548

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău în parteneriat cu Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Tamași, anunță finalizarea implementării proiectului “Șanse egale pentru viața în comunitate”, Cod MySMIS 2014+:130548, cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectiv specific 4.15: Reducerea numărului persoanelor vârstnice și a celor cu dizabilități plasate în instituții rezidențiale, prin furnizarea de servicii sociale și medicale la nivelul comunității, inclusiv servicii pe termen lung.

Scopul proiectului: Dezinstituționalizarea și prevenirea reinstituționalizării persoanelor adulte cu dizabilități din cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Răcăciuni prin furnizarea de servicii la nivelul comunității.

Valoarea totală a proiectului este de 7.774.878,26 lei, din care:
– valoarea cofinanțării UE (85%) – 6.608.646,54 lei,
– valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național (13%) – 1.010.669,03 lei,
– valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului (2%) – 155.562.69 lei.

Data începerii și finalizării proiectului: 06.04.2020 – 06.10.2023

Principalele rezultate ale proiectului sunt:
– Reducerea numărului de persoane adulte cu dizabilități din sistemul instituționalizat cu 29 persoane prin transferul acestora în 4 locuințe protejate și plasarea la 5 Asistenți Personali Profesioniști,
– 29 persoane adulte cu dizabilități beneficiază de servicii de îngrijire în cadrul comunității,
– Servicii noi integrate în comunitate: 4 locuințe protejate funcționale, 1 centru de zi funcțional, 1 rețea de 5 asistenți personali profesioniști, 1 Serviciu de Asistență și Suport,
– 7 servicii sociale licențiate,
– 1 campanie de informare și conștientizare pe tema nediscriminării derulată în comunitățile din județul Bacău,
– Prevenirea reinstituționalizării pentru 29 persoane adulte cu dizabilități prin serviciile de asistență și suport și centrul de zi.

Date de contact: Pentru informații sulimentare privind proiectul, persoana de contact este Iliuță Raluca – Manager proiect – telefon 0731570528, email: [email protected]

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Descarca Comunicat de presa privind inchiderea proiectului 130548