Comunicat de presa  privind inchiderea proiectului 126479

Comunicat de presa privind inchiderea proiectului 126479

Comunicat de presă privind finalizarea proiectului „Furnizare servicii sociale pentru persoane adulte cu dizabilitati” Cod MySMIS 2014+: 126479

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău a implementat începând cu
data de 07.04.2020, Proiectul ”Furnizare servicii sociale pentru persoane adulte cu dizabilitati”,Cod MySMIS 2014+:126479, cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Scopul proiectului: Susținerea procesului de dezinstituționalizare și de prevenire a reinstituționlizării persoanelor adulte cu dizabilități din cadrul Centrului de Recuperare si Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Comanești prin asigurarea serviciilor la nivelul comunității.

Principalele rezultate ale proiectului:
– 23 persoane adulte cu dizabilități beneficiază de asistență și suport în cadrul serviciilor alternative de tip familial;
– 1 campanie de informare și conștientizare pe tema nediscriminării derulată în comunitățile din județul Bacău;
– Reducerea numărului de persoane adulte cu dizabilități din sistemul instituționalizat cu 23 persoane adulte cu dizabilități prin transferul beneficiarilor în cele 3 locuințe protejate și plasarea la 5 Asistenți Personali Profesioniști;
– Noi servicii oferite la nivelul comunității care asigură tranziția de la sistemul instituționalizat la servicii la nivelul comunității: 3 locuințe protejate funcționale, 1 centru de zi funcțional, 1 rețea de 5 asistenti personali profesionisti create, 6 servicii sociale licențiate;
– Creșterea calității vieții persoanelor adulte cu dizabilități ca urmare a transferului din sistemul instituționalizat clasic în alternative de tip familial;
– Prevenirea reinstituționalizării pentru 23 persoane adulte cu dizabilități.
– Organizarea a 11 evenimente pe tema nediscriminarii

Valoarea totală a proiectului este de 7.889.562,92 lei din care: valoarea cofinanțării UE este de 6.706.128,51 lei, valoarea bugetului național este de 1.025.566,93 lei și valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului este de 157.867,48 lei.

Proiectul a fost implementat pentru o perioadă de 42 de luni, în perioada: 07.04.2020- 06.10.2023.

Pentru informații sulimentare privind proiectul, persoana de contact este Lazar Margareta – Manager proiect – telefon 0731570528, E-mail: [email protected].

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Descarca Comunicat de presa privind inchiderea proiectului 126479