Contract de achiziție publică de furnizare produse de cazarmament pentru sprijinul material al beneficiarilor din 9 centre – Proiectul ASIGUR Bacău și Vrancea – republicat

Contract de achiziție publică de furnizare produse de cazarmament pentru sprijinul material al beneficiarilor din 9 centre – Proiectul ASIGUR Bacău și Vrancea – republicat

DGASPC Bacau doreste sa incheie un contract de achiziție publică de furnizare produse de cazarmament pentru sprijinul material al beneficiarilor din 9 centre din comunitatile jud. Bacau, in cadrul proiectului Proiectului ,,ASIGUR Bacău și Vrancea (Aria-de-Servicii-Integrate-Guvernate-local-cu-Respect Bacău și Vrancea)’’, cod Proiect PN4056, finantat din Granturi Norvegiene prin „Programul Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, Operator de Program: Fondul Român de Dezvoltare Sociala.

In acest sens, operatorii economici interesati sunt invitati sa depuna oferta la prezentul anunt de publicitate pana la data de 27.02.2024 ora 15:00.. Anuntul a fost publicat si in SEAP cu nr. ADV1409012/23.02.2024.

Descarca Formulare cazarmament

Descarca Invitatie de participare si caiet de sarcini cazarmament

Descarca Model contract cazarmament