Examen de promovare în grad imediat superior a personalului contractual din cadrul aparatului propriu

Examen de promovare în grad imediat superior a personalului contractual din cadrul aparatului propriu

DGASPC Bacău organizează în conformitate cu prevederile art. 68 alin. (1), art. 69 alin. (1), (2) și (4) din Regulamentul-cadrul privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336 / 2022, examen de promovare în grad imediat superior a personalului contractual din cadrul aparatului propriu.

Descarcă anunț

Descarca Bibliografie si tematica Serviciul Financiar Contabil