Servicii de catering şi servicii conexe pentru centrele de asistenţă socială din subordinea D.G.A.S.P.C. Bacău

Servicii de catering şi servicii conexe pentru centrele de asistenţă socială din subordinea D.G.A.S.P.C. Bacău

Tip procedura: Licitatie deschisa accelerata

Anunt de participare: CN1047271 din 18.09.2022

Tipul contractului: Servicii

Modalitate de desfasurare: ONLINE , www.e-licitatie.ro

Modalitatea de atribuire: Acord-cadru

Durata acordului-cadru: 12 luni

COD CPV Principal: 55520000-1 – Servicii de catering (Rev.2)

Data limita depunere oferte: 03.10.2022, ora 15:00

Lot 1: Servicii de catering pentru centrele subordonate D.G.A.S.P.C. Bacău din zona municipiului Bacau, Comunele Filipesti, Ungureni-Parincea, Racaciuni, Rachitoasa, Valoarea estimata lei fara TVA: intervalul intre 3.077.884,32 – 4.680.949,07 lei

Lot 2: Servicii de catering pentru centrele subordonate D.G.A.S.P.C. Bacău din zona oraselor Onesti, Comanesti, Targu Ocna, Darmanesti, Valoarea estimata lei fara TVA : intervalul intre 1.947.644,83 – 2.962.043,18 lei

Descarca Caiet sarcini catering

Descarca Model Acord cadru

Descarca Model contract subsecvent

Descarca Formulare CATERING

Descarca Fisa date DF1159479