Centrul de resurse pentru tineri in situatii de risc

Proiect în curs de implementare în calitate de solicitant

„Centrul de resurse pentru tineri în situaţii de risc”, depus în cadrul Programului „SINERGII PENTRU VIITOR”- tineri în situații de risc – RO 10, Copii și tineri în situații de risc și inițiative locale și regionale pentru reducerea inegalităților naționale și promovarea incluziunii sociale” – Granturile SEE 2009-2014.

Activități realizate și rezultate obținute:

 • 818 tineri au fost informați, evaluați, orientați profesional și promovați pe platforma web;
 • 340 de tineri și voluntari cu vârsta între 14-18 ani au beneficiat de tabără tematică cu caracter educațional în domeniul deprinderilor de viață independentă;
 • 140 tineri au participat la 10 ateliere tematice în vederea integrării/reintegrării sociale;
 • 140 tineri au participat la 10 grupuri de suport în vederea optimizării dezvoltării personale;
 • 42 tineri au absolvit un curs de calificare/recalificare stabilit pe baza necesităților și abilităților individuale; 28 tineri din cei 42 au fost selectați și au participat la cursul de IT;
 • 70 tineri beneficiază de cursuri în domeniul agricol – lucrător în cultura plantelor, cursuri care vor fi finalizate în februarie 2017;
 • 350 de părinți/tutori au primit servicii de suport, crescând gradul de conștientizare cu privire la nevoia de educație și susținere a tinerilor;
 • 100 specialiști/profesioniști care furnizează servicii tinerilor aflați în situații de risc, au participat la sesiuni de instruire în vederea dezvoltării competențelor profesionale;
 • Acreditarea DGASPC Bacău prin Centrul de resurse pentru tineri în situații de risc ca furnizor de cursuri de formare profesională pentru următoarele cursuri: Consilier orientare privind carierea; Mediator școlar; Curs IT –inițiere;
 • Derularea de activități privind publicitatea și vizibilitatea proiectului: prezentarea proiectului în cadrul Colegiului Național „Gheorghe Vrânceanu”, la activitățile Centrului Europe Direct, la bursa locurilor de muncă, tipărire materiale informative, lansarea unui web-site și a unei platforme electronice;
 • Participarea tinerilor la bursa locurilor de muncă în vederea identificării potențialilor angajatori și promovarea proiectului în rândul tinerilor interesați de locuri de muncă;
 • Elaborarea Ghidului de orientare vocațională pentru tineri și profesioniști în domeniu;
 • Încheierea de parteneriate cu APL-urile din județ – au fost încheiate 37 convenții de colaboare cu APL-uri, AJOFM și unități de învățământ.