Ingrijiri paliative – masuri integrate pentru incluziune sociala

Ingrijiri paliative – masuri integrate pentru incluziune sociala

Proiect implementat in calitate de partener

Proiect „Îngrijiri paliative-măsuri integrate pentru incluziune socială” implementat de Asociația Lumina în parteneriat cu DGASPC Bacău în județele Bacău, Neamț și Vaslui. Proiectul are o valoare totală de 758.908,66 lei și este finanțat în cadrul Programului RO 10-CORAI susținut de Granturile SEE 2009-2014 și administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.

Rolul DGASPC Bacău în implementarea proiectului:

 • furnizarea accesului la baza de date privind instrumentele de lucru în cadrul DGASPC;
 • informarea posibililor participanți la sesiunile de training asupra posibilității de participare la training;
 • facilitarea accesului profesioniștilor din cadrul DGASPC, a primăriilor și ONG-urilor la înscrierea la sesiunile de training;
 • selecția participanților la training și încurajarea participării la training a specialiștilor angajați în cadrul DGASPC;
 • facilitarea accesului echipei Asociației Lumina pentru efectuarea vizitelor în teren la DGASPC Bacău, Neamț și Vaslui;
 • acces la baza de date creată;
 • facilitarea accesului la informații pentru invitarea directorilor DGASPC la nivel național la conferința finală;
 • cei doi formatori desemnați de DGASPC vor derula activități în cadrul proiectului conform fișei postului și a activităților descrise în formularul de aplicare;
 • în faza de post-implementare – oferirea de informații DGASPC-urilor și ONG-urilor din România care solicită sprijin în implementarea metodologiei de asistare a copiilor și tinerilor care au nevoie de îngrijiri paliative.

Activități în anul 2016:

 • Transfer de know-how în domeniul ingrijirilor paliative către profesioniştii din domeniul asistenţei sociale

Organizarea şi livrarea modulului de training către 540 de profesionişti (18 traininguri cu câte 30 de participanţi), sesiuni de job shadowing şi coaching având ca scop dezvoltarea competenţelor participanţilor în furnizarea de servicii din sfera îngrijirilor paliative către tineri şi copii din grupuri vulnerabile.

În cadrul modulului de job shadowing s-a avut în vedere învăţarea prin experienţa directă în fiecare din cele trei servicii ale Asociaţiei Lumina, centrate pe îngrijiri paliative: Centrul de zi Hospice Casa Albert, Centrul Rezidenţial Casa Lumina din Comăneşti, Serviciul de îngrijiri Paliative la domiciliu.

Activitatea de coaching a constat în sprijinirea pe mai departe în implementarea, în activitatea curentă, a metodologiei de asistare a beneficiarilor care au nevoie de ingrijire paliativă, prin desemnarea unui mentor pentru fiecare participant, mentori desemnaţi din echipa de formatori de la Asociaţia Lumina si de la D.G.A.S.P.C.

Această activitate a avut rolul de a testa metodologia de asistare creată în proiect, în condiţii reale de asistare direct a copiilor din grupuri vulnerabile, care au nevoie de ingrijiri paliative.

Dezvoltarea metodologiei de asistare in ingrijiri paliative și adoptarea acesteia în serviciile sociale din țară
Metodologia de asistare în îngrjiri paliative a fost dezvoltată după după modelul de bune practice de la Hospice St Christopher, din Marea Britanie, primul hospice din lume și s-a realizat printr-un proces de consultare cu profesioniști din domeniul serviciilor sociale atât din județul Bacău cât și din țară.

La finalul vizitelor de lucru, un număr de 16 DGASPC –uri din țară au semnat angajamentul de adoptare a metodologiei: Constanța, Maramureș, Mureș, Brașov, Covasna, Timișoara, Argeș, București –Sector 6 și Sector 1, Iași, Vaslui, Suceava, Brăila, Botoșani, Galați.

Acţiuni de lobby si advocacy pentru promovarea metodologiei

Aceste acţiuni au cuprins întâlniri pentru discutarea metodologiei şi a posbilităţii introducerii ei ca standard în instutuţiile care furnizează servicii sociale: întâlnire cu Asociaţia Naţională de Îngrijiri Paliative; întâlnire cu Consiliul Naţional al Asistenţilor Sociali din România; 1 intalnire cu DGASPC-urile din judeţele Bacău, Neamţ şi Vaslui; cate o intalnire cu alte 12 instutii din tara (DGASPC-uri sau alţi furnizori de servicii sociale) pentru discutarea metodologiei şi a posbilităţii introducerii ei ca standard în aceste instutuţii;

Campanie de informare in scoli postliceale si facultati
Proiectul și-a propus totodata sa creasca gradul de informare privind ingrijirile paliative și realizarea unei campanii de lobby si advocacy pentru adoptarea metodologii standard privind asistarea copiilor si tinerilor din grupuri vulnerabile care au nevoie de ingrijiri paliative, de catre unitati din DGASPC-uri si alti furnizori de servicii sociale din Romania. 645 de studenţi , viitori profesionişti în domeniul serviciilor sociale au fost implicaţi într-o campanie de informare şi în evenimente de tipul ,,Ziua Porţilor Deschise”.

Conferinta Națională
Pentru diseminarea metodologiei privind furnizarea de servicii din sfera îngrijirilor paliative către copii şi tineri din grupuri vulnerabile şi diseminarea rezultatelor programului de training s-a organizat în perioada 7-8 aprilie 2016, Conferința Națională cu tema ”Îngrijirea paliativă – beneficii și provocări”. Beneficiarii conferinţei au fost 88 de factori de decizie şi specialişti din cadrul instituţiilor publice şi ONG-urilor.

Rezultate:

 • 540 de profesioniști mai bine pregătiți în furnizarea de servicii din sfera îngrijirilor paliative către copii şi tineri;
 • 18 traininguri sesiuni de training organizate;
 • 1 metodologiei de asistare în ingrijiri paliative elaborată și adoptată în 15 DGASPC-uri din țară;
 • Îmbunătățirea asistării copiilor și tinerilor care au nevoie de îngrijiri paliative prin faptul că profesioniștii au pilot metodologia de asistare timp de 3 luni în furnizarea serviciilor;
 • Îmbunătățirea gradului de informare privind îngrijirile paliative: 7 actiuni de informare in scoli postliceeale si facultati; 4 evenimente “Ziua portilor deschise”; 645 de participanti, in total.
 • Creșterea gradului de cunoaștere si suport fata de metodologia nou creata din partea reprezentantilor DGASPC si alti furnizori de servicii sociale, dar si alti actori din sfera publica: 6 acţiuni de lobby la nivelul potentialilor sustinatori si factori de decizie, pentru promovarea si adoptarea metodologiei ca standard; 1 conferinta nationala pentru diseminarea metodologiei in randul a 88 de reprezentanti ai DGASPC-urilor si alti furnizori de servicii sociale.
 • Rețea de 12 furnizori de servicii sociale care au adoptat metodologia creata in asistarea directa a copiilor si tinerilor din grupuri vulnerabile, care au nevoie de ingrijiri paliative;