EDUC-PLUS Formare permanenta si profesionalism pentru servicii de calitate acordate copiilor din sistemul de protectie

EDUC-PLUS Formare permanenta si profesionalism pentru servicii de calitate acordate copiilor din sistemul de protectie

Proiect implementat in calitate de partener

Proiect „EDUC-PLUS Formare permanentă și profesionalism pentru servicii de calitate acordate copiilor din sistemul de protecție”, implementat de Asociația CRIPS, în cadrul programului RO 10 „Copii și tineri în situație de risc și inițiative locale și regionale pentru reducerea inegalităților naționale și promovarea incluziunii sociale (CORAI)-componenta COERENT” finanțat de granturile SEE 2009-2014 și administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.
Proiectul se derulează la nivelul celor 8 regiuni ale țării respectiv în Municipiul București-sectorul 1 (Regiunea București Ilfov) și în județele Cluj (Nord-Vest), Arad (Vest), Mehedinți și Vâlcea (Sud-Vest), Alba și Mureș (Centru), Argeș (Sud), Buzău (Sud-Est), Bacău (Nord-Est).

Activități și rezultate în 2016:

  • semnarea convențiilor de parteneriat;
  • elaborarea modelului de formare;
  • realizarea a 4 module de formare pentru perfecționare educatori;
  • 20 de formatori locali au fost instruiți să aplice modelul elaborat de CRIPS în cursurile pentru educatori;
  • 12 cursuri pilot de formare a educatorilor au fost organizate în beneficiul a 240 persoane, din care 20 de educatori din județul Bacău;
  • a fost creat un site specializat – Centru virtual de resurse destinat formatorilor http://www.cvr-trainer.crips.ro