Educația, o șansă pentru fiecare! cod SMIS 105194

Educația, o șansă pentru fiecare! cod SMIS 105194
 1. DENUMIREA BENEFICIARULUI:
 • Școala Gimnazială Specială Maria Montessori Bacău – lider de parteneriat,
 • Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr.1 Bacău –Partener 1,
 • Școala Generala Octavian Voicu – Partener 2,
 • Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău-Partener 3,
 • Centrul Roman pentru Educatie si Dezvoltare Umana-Partener 4
 1. SCOPUL PROIECTULUI :

Reducerea și prevenirea abandonului scolar timpuriu și promovarea accesului la o educație de calitate pentru 516 de copii dezavantajați socio-economic, dintre care 391 de copii cu cerințe educaționale speciale (CES) din învățământul preșcolar, școlar primar și secundar din cadrul Școlii Speciale Maria Montessori, a Centrului pentru Educație Incluzivă nr. 1 Bacău și a Școlii Octavian Voicu din Municipiul Bacău prin realizarea unei abordări integrate a măsurilor de prevenire și intervenție ce vor viza atât optimizarea ofertei educaționale prin îmbunătățirea programelor și dotărilor educaționale, sprijinirea elevilor preșcolari și școlari să depășească dificultățile sociale, cognitive și emoționale cu care se confruntă precum și prin stimularea politicilor educaționale și a moblizării comunității în susținerea procesului de asigurare a accesului egal la educație, desegregare și asigurarea unei educații incluzive și de acces la educație pentru toți copii și, în special pentru copii cu cerințe educaționale speciale din județul Bacău.

 1. OBIECTIVE SPECIFICE

O.S.1. Asigurarea de servicii și programe educaționale de calitate destinate prevenirii și reducerii parăsirii timpurii a școlii pentru 136 de copii preșcolari dintre care 45 cu CES din cadrul Centrului pentru Educație Incluzivă nr. 1 Bacău și a Școlii Octavian Voicu din Municipiul Bacău pe o perioadă de 3 ani.

0.S.2. Asigurarea de servicii și programe educaționale de calitate destinate prevenirii și reducerii parăsirii timpurii a școlii pentru un  număr de 380 elevi școlari dintre care 346 copii cu CES proveniți din cadrul Școlilor Speciale Maria Montessori, Club Școlar Incluziv nr.1 Bacău și Școala Octavian Voicu Bacău.

O.S.3 Creșterea capacității profesionale a personalului didactic și a personalului de sprijin din – Școala Specială Maria Montessori, Școala Octavian Voicu, Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr. 1 Bacău implicați în proiect în vederea promovării unei școli incluzive și a unei educații centrate pe nevoile elevilor.

 1. ACTIVITĂȚI

Activitatea transversală nr.1  Management de proiect;

Activitatea   2  Campanii andiscriminare;

Activitatea   3  Selecție, Evidență Grup Țintă și Monitorizare activități directe cu beneficiarii;

Activitatea 4 Gradiniță prietenoasă, atractivă, activități de educație prin metode activ-participative, interactive, centrate pe copil;

Activitatea  5 Implementarea alternativelor educaționale – metoda TEACCH;

Activitatea  6 Servicii de informare și consiliere pentru părinții copiilor din gradiniță aflați în situații de risc educațional;

Activitatea  7 Îmbunătățirea și diversificarea serviciilor educaționale oferite elevilor;

Activitatea 8 – Realizarea activităților educaționale centrate pe elev – îmbunătățirea calității actului educațional;

Activitatea  9 Școala după scoală;

Activitatea 10 Dezvoltarea si implementarea de programe educationale alternative pentru copii cu CES din cadrul Școlilor Speciale;

Activitatea 11 Realizarea de activități extracurriculare.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, în calitate de partener, conform cererii de finanțare și a Acordului de Parteneriat nr. este implicată în realizarea următoarelor activități:

– Activitatea transversală nr.1 Management de proiect – subactivitate 1.2. Activitate de monitorizare și control proiect;

-Activitatea 11. Realizarea de activități extracurrilare, subactivitatea. 11.1 Realizarea de ateliere de  dobândire și de exersare a abilităților de  viață independentă (amenajarea, dotarea și funcționarea a 6 ateliere de creație și abilități de viață și muncă independentă pentru elevii implicați în proiect).

 1. REZULTATE

Rezultate așteptate ( la nivelul DGASPC Bacău)

 • 6 ateliere pentru dobândire și de exersare abilități de viață independentă,  funcționale;
 • 182 copii implicați în activitățile organizate și derulate în cadrul atelierelor;
 • Creșterea gradului de adaptabilitate a copiilor la cerințele impuse de o anumită sarcină concretă;
 • Creșterea abilităților manuale, senzoriale și intelectuale a copiilor;
 • Creșterea adaptabilității copiilor cu CES la un nou ciclu de învățământ superior –respectiv învățământ secundar sau învățământ professional pentru cei care vor avea abilitățile necesare unei meserii specific

 

 1. DATA INCEPERE : PERIOADA DE IMPLEMENTARE Proiectul se implementează în perioada 17.05.2018-16.04.2021.
 1. VALOAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE:

Valoarea totală a proiectului este de 5.034.601,44 lei din care:4.279.411,23 lei valoarea cofinanțării UE; 666.515,42 lei valoarea finanțării nerambursabile din bugetul naționalși 88.674,70 valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului.

Bugetul alocat Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău pentru realizarea activităților asumate este de 494.338,67 lei.

Totodată, contribuția proprie a DGASPC Bacău la cheltuielile totale ale proiectului este de 2.0002%, respectiv 9.887,75 lei, stabilită proporțional cu bugetul alocat.

Informații suplimentare despre proiect pot fi obținute de la:

–  Școala Gimnazială Maria Montessori Bacău, str.Henri Coandă nr. 4, Manager de proiect: Adrian Năstac, telefon:0744287500, e-mail:[email protected].

– Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, str.Condorilor nr.2, Coordonator partener : Sorin Bîrlădeanu, telefon: 0731570502, e-mail: [email protected] .