Acces – Integrare in comunitate prin servicii de recuperare si abilitare

Acces – Integrare in comunitate prin servicii de recuperare si abilitare
 1. TITLUL PROIECTULUI:

ACCES – INTEGRARE ÎN COMUNITATE PRIN SERVICII DE RECUPERARE ȘI ABILITARE

 1. DENUMIREA BENEFICIARULUI: Direcţia Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului Bacău
 1. SCOPUL PROIECTULUI: Creșterea calității vieții tinerilor cu dizabilităţi proveniți din sistemul de protecţie specială a copilului concomitent cu prevenirea instituţionalizării acestora și a persoanelor cu dizabilităţi din comunitate.

Scopul proiectului va fi atins prin înființarea unui centru de zi, cu o capacitate de 40 de locuri în Municipiul Bacău, județul Bacău prin reabilitarea, modernizarea, dotarea unei clădiri existente și funcționarea serviciului.

Prin investițiile și activitățile propuse, proiectul va contribui la dezvoltarea rețelei de servicii sociale de tip centre de zi de la nivelul județului Bacău, în mod specific de la nivelul municipiului Bacău, cu impact pe termen lung asupra diminuării riscului de instituționalizare a tinerilor.

 1. OBIECTIVE SPECIFICE

Înființarea unui centru de zi cu o capacitate de 40 de locuri, în Municipiul Bacău,  destinat tinerilor și persoanelor cu dizabilități în vederea prevenirii instituționalizării în termen de 19 luni de la semnarea convenției de finanțare, dar nu mai târziu de 30.09.2020.

Atingerea acestui obiectiv se va realiza prin reabilitarea, modernizarea, asigurarea  utilităților generale și specifice, dotarea și amenajarea unei clădiri existente și transformarea acesteia în centru de zi pentru persoane cu dizabilități. Beneficiarii centrului de zi vor fi persoane cu dizabilități aflate în îngrijirea familiei/asistent personal/asistent personal profesionsit din Municipiul Bacău și comunitățile învecinate.

Implementarea serviciilor sociale în infrastructura nou creată în termen de 21 de luni de la semnarea contractului de finantare, dar nu mai tarziu de 30.11.2020.

Atingerea acestui obiectiv se va realiza prin includerea centrului de zi în organigrama, statul de funcții și bugetul DGASPC Bacău (aprobarea prin Hotărâre a Consiliului Județean Bacău), recrutarea, selecția și angajarea personalului, obținerea avizului de la ANPD, elaborarea metodologiilor și procedurilor de lucru, licențierea serviciului social conform prevederilor legislative în vigoare, admiterea beneficiarilor  în centrul de zi, implementarea planurilor indivuduale de intervenție.

 1. REZULTATE:
 • 1 clădire reabilitată, modernizată, dotată și funcțională pentru a asigurarea serviciilor de tipul centrului de zi, avize și autorizații de funcționare obținute,
 • 1 serviciu social acreditat,
 • 1 centru de zi funcțional și integrat în structura DGASPC;
 • creșterea numărului de centre de zi;
 • optimizarea serviciilor privind tranzitia spre viața independentă acordate unui număr de 40 de tineri cu dizabilități din sistemul de protecție specială a copilului;
 • prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate.

 

 1. PERIOADA DE IMPLEMENTARE: Perioada de implementare este între data 15.04.2019 și data 30.11.2020.
 2. VALOAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE: Costul total al proiectului este de 449.978,12 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile acordată de  Autoritatea finanțatoare este de 345.000,00 lei.