Alternative comunitare pentru persoane cu dizabilitatiALTERNATIVE COMUNITARE PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂȚI

Alternative comunitare pentru persoane cu dizabilitatiALTERNATIVE COMUNITARE PENTRU PERSOANE CU  DIZABILITĂȚI

1. TITLUL PROIECTULUI: ALTERNATIVE COMUNITARE PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂȚI

2. DENUMIREA BENEFICIARULUI: Direcţia Generală de Asistență Socială şi Protectia Copilului Bacău în parteneriat cu UAT Comuna Plopana

3. SCOPUL PROIECTULUI: Susținerea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități din cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanei cu Handicap Ungureni prin crearea a 2 locuințe protejate și a unui centru de zi.
Obiectivul general al proiectului va fi atins prin înființarea de servicii sociale respectând un raport de 2 locuinte protejate cu o capacitate de 6 beneficiari fiecare la un centru de zi, astfel încat fiecare beneficiar din locuințele protejate va beneficia de serviciile oferite în centrul de zi. Serviciile sociale sunt rezultatul construirii și dotării a 2 Locuințe Protejate pentru 12 persoane adulte cu dizabilități instituționalizate in cadrul CRRPH Ungureni și dotarea unei clădiri existente pentru înființarea unui centru de zi.
Prin activitățile propuse proiectul contribuie la atingerea obiectivului general al Programului de Inters Național – “Creșterea calității vieții persoanelor cu dizabilități instituționalizate, dezinstituționalizarea și prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități, concomitent cu dezvoltarea serviciilor alternative de sprijin pentru viața independentă și integrare în comunitate”. În același timp proiectul este relevant obiectivului specific menționat în HG nr.798/2016 „Dezvoltarea serviciilor sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză și locuințe protejate în vederea prevenirii instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate și dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități aflate în instituții de tip vechi.”
Locuințele protejate vor asigura servicii de cazare în sistem protejat, îngrijire personală, asistență și suport beneficiarilor, iar în cadrul centrului de zi vor fi organizate activități diverse în scopul prevenirii instituționalizării și susținerii integrării/reintegrării în comunitate a persoanelor cu dizabilități prin dobândirea de noi abilități, creșterea stimei de sine și a încrederii în forțele proprii.

4. OBIECTIVE SPECIFICE
1. Construirea a 2 locuințe protejate pentru persoane adulte cu dizabilități în Comuna Plopana, Județul Bacău, cu o capacitate de 6 locuri/locuință pentru 12 persoane instituționalizate în cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanei cu Handicap Ungureni.
Atingerea acestui obiectiv se va realiza prin activitatea de construire, asigurare a utilităților generale și dotarea a 2 Locuințe protejate pentru persoane adulte cu dizabilități. Locuințele protejate vor facilita tranziția spre viața independentă și integrarea socială a 12 persoane adulte cu dizabilități instituționalizate în CRRPH Ungureni. Capacitatea unei locuințe protejate va fi de 6 locuri.
2. Înființarea unui centru de zi cu o capacitate de 40 de locuri în comuna Plopana, județul Bacău destinat persoanelor cu dizabilități dezinstituționalizate din cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanei cu Handicap Ungureni și persoanelor adulte cu dizabilități din comunitate care în prezent nu li se oferă servicii care să prevină instituționalizarea.
Atingerea acestui obiectiv se va realiza prin dotarea și amenajarea unei clădiri existente și transformarea acesteia în centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități.

3.Furnizarea de servicii sociale axate pe nevoile individuale ale beneficiarilor în cadrul entităților nou create.
Acest obiectiv va fi atins prin activități de recrutare, selecție și angajare a personalului care va furniza servicii, formarea personalului, selecția beneficiarilor pentru centrul de zi, transferul beneficiarilor în locuințele protejate, derularea efectivă a activităților în noile servicii.

5. REZULTATE:
reducerea numărului de persoane adulte cu dizabilități instituționalizate în Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanei cu Handicap Ungureni;
– creșterea numărului de locuințe protejate pentru persoane adulte cu dizabilități cu 2 la nivelul județului Bacău;
– 1 centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități, cu o capacitate de 40 de locuri funcțional în Comuna Plopana;
– 3 servicii sociale comunitare dezvoltate și funcționale la nivelul județului Bacău;
– dezinstituționalizarea unui număr de 12 persoane adulte cu dizabilități, beneficiare ale serviciilor sociale nou înființate;
– prevenirea instituționalizării persoanelor adulte cu dizabilități din comunitate, beneficiare ale serviciilor nou înființate;
– 40 persoane cu dizabilități (12 din cadrul locuințelor protejate și 28 din familie) beneficiază de serviciile oferite în cadrul Centrului de zi;
– îmbunatatirea calității vieții persoanei cu handicap prin dezinstuționalizarea a 12 persoane.

7. PERIOADA DE IMPLEMENTARE: Perioada de implementare este de 24 luni, respectiv între data 19.11.2018 și data 30.11.2020.

8.VALOAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE: Costul total al proiectului este de 1,1.486.038,72 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile este în sumă de 1.249.656,00 lei.