Centrul de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoane adulte cu dizabilități “Sfântul Pantelimon”

Centrul de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoane adulte cu dizabilități “Sfântul Pantelimon”


Titlul Proiectului: Centrul de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoane adulte cu dizabilități “Sfântul Pantelimon”

 Denumirea beneficiarului: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău

  1. Scopul proiectului

Proiectul „Centrul de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoane adulte cu dizabilități “Sfântul Pantelimon”  vizează îmbunătățirea calității vieții persoanelor cu dizabilități instituționalizate concomitent cu prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate prin crearea de servicii sociale care să contribuie la creșterea șanselor de recuperare și integrare în comunitate, la prevenirea situațiilor de risc și marginalizare socială.

Scopul proiectului va fi atins prin înființarea unui serviciu social de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoane adulte cu dizabilități cu o capacitate de minim 8 locuri/zi care va oferi servicii sociale specializate asigurate de specialiști la nivelul standardelor de calitate existente, terapii de recuperare în funcție de nevoile specifice și individuale ale persoanelor cu dizabilități.

Prin investiția și activitățile propuse, proiectul va contribui la dezvoltarea serviciilor de tip centre de recuperare neuromotorie la nivelul județului Bacău cu impact pe termen lung asupra creșterii șanselor de recuperare și integrare în comunitate a persoanelor cu dizabilități, a dezvoltării potențialului personal și prevenirii instituționalizării.

Centrul de recuperare neoromotorie de tip ambulatoriu se adreseaza unui numar de 5880 de persoane care prezintă handicap fizic (36% din persoanele cu dizabilitati din judetul Bacau), oferind servicii de robotica medicala de ultima generatie.

Se va implementa:

  • terapia prin realitate virtuală (recuperarea persoanelor cu afecțiuni neuro-motorii prin stimulare multisenzorială cu “imersia” în realitatea virtuală,
  • neuroreabilitare robotică (recuperarea mersului),
  • mobilizare treptată cu stimulare electrică funcțională,
  • terapie inovativă a cărei beneficii se vor resimți în creșterea calității vieții beneficiarilor.

Aceste terapii îmbunătățesc rezultatele procesului de recuperare, stimulează și motivează beneficiarii. Acest lucru permite un grad de autonomie și control sporit în viața de zi cu zi.

 

  1. Obiective specifice:

2.1. Obiectiv specific 1: Înființarea în Municipiul Bacău a unui centru de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoane adulte cu dizabilități cu o capacitate de minim 8 locuri/zi pentru persoane adulte cu dizabilități din comunitate și persoane adulte cu dizabilități asistate în instituții de tip rezidențial.

2.2. Obiectiv specific 2: Furnizarea de servicii de recuperare axate pe nevoile individuale ale beneficiarilor în cadrul entității nou create.

3.Beneficiarii proiectului

Beneficiarii direcți ai proiectului vor fi persoane adulte cu dizabilități de pe raza județului Bacău, încadrate în grad de handicap, aflate în instituții de tip rezidențial, în îngrijirea familiei sau a unui asistent personal.

Beneficiarii indirecți vor fi familiile care au în îngrijire persoane cu dizabilități cărora li se vor oferi o alternativă în ceea ce privește recuperare acestora și integrarea în comunitate. În categoria beneficiarilor indirecți putem include autoritățile publice locale care vor informa beneficiarii cu privire la oportunitatea creată, serviciile oferite în cadrul centrului.

4.Rezultate:

  • 1 centru de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoane adulte cu dizabilitati, cu o capacitate de minim 8 locuri/zi, construit, dotat și conectat la rețeaua de utilități pentru furnizarea de servicii;
  • 1 serviciu social de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoane adulte cu dizabilități funcțional în județul Bacău;
  • prevenirea instituționalizării/reinstituționalizării persoanelor adulte cu dizabilități, beneficiare ale serviciului social înființat;
  • minim 8 beneficiari/zi accesează serviciile de recuperare neuromotorie în entitatea nou creată;

5.Data începerii proiectului: 10.05.2023, data semnării contractului de finanțare de către ambele părți.

Perioada de implementare a proiectului: 24 de luni, între data 10.05.2023 și data 09.05.2025.

Valoarea Proiectului

Valoarea totală a proiectului(lei) Valoarea totală eligibilă din PNRR (lei) Valoarea neeligibilă inclusiv TVA(lei)
5.154.801,14 4.867.758,58 287.042,56

“Conținutul acestui material nu  reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României“