Proiect ASIGUR Bacău și Vrancea (Aria-de-Servicii-Integrate-Guvernate-local-cu-Respect Bacau și Vrancea)

Proiect ASIGUR Bacău și Vrancea (Aria-de-Servicii-Integrate-Guvernate-local-cu-Respect Bacau și Vrancea)
  1. Proiectul își propune să furnizeze servicii sociale integrate pentru 1250 de persoane din 50 de localități (49 de localități din mediul rural, 1 localitate din mediul urban – toate cu mai puțin de 20.000 locuitori) din județele Bacău și Vrancea.

În cadrul proiectului va fi dezvoltat un model de intervenție în lucrul cu grupurile vulnerabile: – va fi dezvoltată capacitatea celor 50 de UAT implicate prin asigurarea suportului metodologic din partea DGASPC Bacău și DGASPC VN;

  • vor fi dezvoltate 11 centre comunitare în cadrul cărora se vor asigura servicii de asistență socială (consiliere și informare, grupuri de suport, kinetoterapie, terapie logopedică, etc), servicii de educație parentală, servicii medicale de bază mobile și telemedicină ( caravane medicale, consultații mobile, educație pentru sănătate, etc);
  • va fi dezvoltat și implementat un instrument digital privind gestionarea accesului la servicii a persoanelor vulnerabile;
  • vor fi dezvoltate 50 de planuri de acțiune particularizate pe nevoile fiecărei din cele 50 de comunități (concluziile vor fi transpuse în strategiile serviciilor sociale la nivelul celor două județe);
  • se va asigura formarea în Competențe Sociale și Civice a 50 de profesioniști care lucrează cu grupurile vulnerabile, vor fi organizate întâlniri și ateliere de lucru transjudețene la care vor participa cel puțin 100 de profesioniști;

Proiectul continuă inițiativa de succes AURORA a UNICEF în județul Bacău, extinzând intervenția la noi comunități și, mai mult, dezvoltând un instrument digital scalabil compatibil AURORA cu funcționalități complementare acesteia.

Grupurile vulnerabile vizate de prezentul proiect sunt persoanele cu dizabilități, inclusiv copiii (889 persoane), membrii familiilor vulnerabile (361 persoane). În total, 1250 de persoane vor beneficia de servicii sociale și servicii medicale, din care 200 vor beneficia și de servicii de educație parentală. Acestora li se adaugă profesioniștii implicați în lucrul cu grupuri vulnerabile în cele 50 de localități (min. 100 persoane).

DGASPC Bacău va fi responsabilă de coordonarea proiectului și a intervenției în județul Bacău, DGASPC Vrancea va fi responsabilă de coordonarea intervenției în județul Vrancea, iar CPSS va asigura serviciile de educație parentală și medicale – mobile și telemedicină.

Proiectul ”ASIGUR Bacău și Vrancea (Aria-de-Servicii-Integrate-Guvernate-local-cu-Respect Bacău și Vrancea)” beneficiază de un grant în valoare de 2,439.510.45 euro (11.673,057.52 lei) oferit de Norvegia prin Granturile Norvegiene în cadrul Programului ”Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”.

Materialul realizat cu sprijinul financiar al Granturilor Norvegiene 2014-2021. Conținutul acestuia nu reflectă opinia oficială a Operatorului de program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului.

Pentru informații oficiale despre Granturile Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro și www.frds.ro

Anunt de recrutare si selectie personal pentru ocuparea posturilor infiintate in organigrama proiectului ASIGUR Bacau si Vrancea – cod proiect PN4056

postat pe 29.06.2021, ora 12.00

Descarca Rezultate – Comisia 3 – lucrator comunitar – selectie dosare candidati inscrisi la procedura de recrutare si selectie din 06.07.2021

Descarca Rezultate selectie dosare Comisia 2

Descarca Rezultate interviu Comisia 3

Rezultate finale – Comisia 3 lucrator comunitar

Descarca Rezultate procedura recrutare si selectie – Proba Interviu – concurs 08.07.2021 – Proiect Asigur – Comisia 2 – mediator social

Descarca Rezultate finale comisia 3 mediator social

Anunt de recrutare si selectie personal posturi vacante infiintate in organigrama proiectului „ASIGUR Bacau si Vrancea (Aria-Servicii-Integrate-Guvernate-local-cu-Respect Bacau si Vrancea)

Cereri si declaratii – proces de recrutare si selectie

Erata la anunțul publicat de către DGASPC Bacău privind procesul de recrutare și selecție personal pentru ocuparea posturilor înființate în organigrama proiectului ASIGUR Bacău și Vrancea

Rezultate selectia dosarelor 10.08.2021

Rezultate candidati inscrisi la procedura de recrutare si selectie – PROBA INTERVIU – 12.08.2021

Rezultate finale candidati inscrisi la procedura de recrutare si selectie – 12.08.2021

Anunt de recrutare si selectie personal pentru ocuparea posturilor vacante infiintate in organigrama proiectului Asigur Bacau si Vrancea – cod PN4056

Rezultate privind selectia dosarelor candidati inscrisi la procedura de recrutare si selectie – 19.10.2021

Rezultate interviu candidati inscrisi la procedura de recrutare si selectie – PROBA INTERVIU – Cod Proiect PN4056

Rezultate finale candidati inscrisi la procedura de recrutare si selectie, perioada 12.10.2021 – 21.10.2021

Anunt de recrutare si selectie personal pentru ocuparea postulurilor vacante infiintate in organigrama proiectului ASIGUR Bacau si Vrancea – Cod Proiect PN4056

Rezultate privind selectia dosarelor 20.12.2021

Rezultate privind proba interviu 21.12.2021

Rezultate finale concurs decembrie 2021

Anunt recrutare si selectie personal – proiect ASIGUR Bacau si Vrancea – PN 4056

Rezultate privind selectia dosarelor – Proiect Asigur Bacau si Vrancea

Rezultate interviu candidati inscrisi la procedura de recrutare si selectie – PROBA INTERVIU 14.02.2022 – Proiect Asigur

Rezultate finale candidati inscrisi la procedura de recrutare si selectie, perioada 03.02.2022 – 15.02.2022 – Proiect Asigur, cod PN4056


Anunt de recrutare si selectie personal din sursa interna in cadrul Proiectului ASIGUR Bacau si Vrancea


Rezultate privind selectia dosarelor – 03.03.2022 – Proiect Asigur Bacau si Vrancea

Rezultate finale procedura selectie si recrutare – 01.03. – 03.03.2022 – Proiect Asigur Bacau si Vrancea


Anunt recrutare si selecție proiect Asigur 09.03.2022

Rezultate privind selectia dosarelor – Proiect ASIGUR

Rezultate candidati inscrisi la procedura de recrutare si selectie – Proba Interviu – Proiect Asigur


Rezultate finale candidati – procedura recrutare si selectie – 09.03.2022 – 18.03.2022 – Asigur


Anunt de recrutare si selectie personal din sursa interna – Proiect ASIGUR – 06.04.2022

Rezultate privind selectia dosarelor – Proiect ASIGUR – 03.03.2022

Rezultate finale procedura de recrutare si selectie – Proiect ASIGUR – 06.04.2022 – 08.04.2022

Anunt de recrutare si selectie personal pentru ocupare posturi vacante – Proiect Asigur Bacau si Vrancea – 27.04.2022


Rezultate selectia dosarelor 05.05.2022

Rezultate candidati inscrisi la procedura de recrutare si selectie – PROBA INTERVIU – 09.05.2022 – Proiect Asigur Bacau si Vrancea – PN4056

Rezultate finale candidati inscrisi la procedura de recrutare si selectie – Proiect ASIGUR Bacau si Vrancea – PN4056