Proiect ASIGUR Bacău și Vrancea (Aria-de-Servicii-Integrate-Guvernate-local-cu-Respect Bacau și Vrancea)

Proiect ASIGUR Bacău și Vrancea (Aria-de-Servicii-Integrate-Guvernate-local-cu-Respect Bacau și Vrancea)

Despre proiect

Creșterea accesului grupurilor dezavantajate din 50 de localități din județele Bacău și Vrancea la servicii sociale. Acest obiectiv contribuie la îndeplinirea obiectivului general al apelului: „suport pentru implementarea unor măsuri de dezvoltare locală, la nivel local, județean, micro sau macro-regional, care să ajute la creșterea accesului grupurilor dezavantajate la servicii sociale, precum și la creșterea nivelului de satisfacție a acestor grupuri cu privire la calitatea acestora”. Proiectul propune o intervenție macro-regională, la nivelul a două județe din Regiunile Nord-Est (Bacău) și Sud-Est (Vrancea). Măsurile de dezvoltare locală propuse de proiect asigură creșterea accesului la servicii sociale (asistență socială, educație, sănătate) pentru 1250 de persoane cu dizabilități, inclusiv copii și membri ai familiilor vulnerabile din 50 de localități din cel două județe.

OS1. Creșterea accesului la asistență socială, servicii educaționale și de sănătate pentru 1250 de persoane din grupuri dezavantajate din 50 de localități din județele Bacău și Vrancea, în 33 de luni

Descriere sub OS

În cadrul proiectului se va crea un cadru sustenabil de servicii sociale integrate pentru 1250 persoane vulnerabile din 50 de localități din județele Bacău și Vrancea, plecând de la o problematică comună. În acest sens vor fi furnizate servicii de calitate: servicii educaționale (educație parentală pentru 200 de persoane), servicii sociale și servicii medicale mobile și de telemedicină. Fiecare membru al grupului țintă beneficiază de cel puțin două servicii în cadrul prezentului proiect. Serviciile vor fi furnizate în 50 comunități și au la bază o analiză de nevoi specifice viitorilor beneficiari.

OS2: Dezvoltarea capacității a 50 de autorități publice locale și a 100 profesioniști și voluntari care lucrează/interacționează cu grupurile vulnerabile din 50 de localități din județele Bacău și Vrancea, pentru creșterea calității serviciilor oferite în comunitățile vizate, în 33 de luni

Descriere sub OS

În vederea îmbunătățirii modalității de livrare a serviciilor sociale către comunități, în cadrul proiectului se va dezvolta un model de intervenție care să includă cel mai importanți stakeholderi la nivel local: UAT și profesioniști implicați în lucrul cu grupurile vulnerabile.

A3. Furnizarea de servicii de educație parentală pentru 200 de persoane din familii vulnerabile/familii care includ persoane vulnerabile 

 • 1 Identificarea, selectarea și monitorizarea beneficiarilor de servicii de educație parentală
 • 2 Implementarea serviciilor de educație parentală

A4. Furnizarea de servicii de asistență socială pentru 1250 de persoane 

 • 1 Identificarea, selectarea și monitorizarea beneficiarilor de servicii de asistență socială
 • 2 Implementarea serviciilor de asistență socială

A5. Furnizarea de servicii medicale de bază mobile și de telemedicină pentru 1250 de persoane

A.5.1.  Identificarea, selectarea și monitorizarea beneficiarilor de servicii medicale

A.5.2.  Implementarea serviciilor medicale

A6. Identificarea și prevenția răspândirii bolilor transmisibile sau cu incidență mare a mortalității în 50 de localități din județele Bacău și Vrancea

A.6.1.  Monitorizarea beneficiarilor de servicii medicale mobile și de telemedicină în vederea identificării unor eventuale boli transmisibile sau cu incidență mare a mortalității

A.6.2.  Organizarea a 11 evenimente de educație sanitară privind prevenția răspândirii bolilor transmisibile sau cu incidență mare a mortalității

A7. Dezvoltarea unui model de intervenție și bune practici în lucrul cu persoanele din grupuri vulnerabile în 50 de comunități din judele Bacău și Vrancea

A.7.1.  Dezvoltarea capacității autorităților publice locale din 50 de comunități din Bacău și Vrancea de a lucra cu grupurile vulnerabile

A.7.2. Dezvoltarea a 11 centre comunitare în județele Bacău și Vrancea

A.7.3. Dezvoltarea unui plan de optimizare a dezvoltării serviciilor la nivel local și la nivel județean

A8. Dezvoltarea serviciilor de sprijin pentru profesioniști și voluntari care lucrează cu grupurile vulnerabile în 50 de comunități din județele Bacău și Vrancea

 A.8.1.  Asigurarea formării comune pentru 50 profesionisti si voluntari care lucrează cu grupurile vulnerabile în 50 de comunități din județele Bacău și Vrancea

A.8.2.  Organizarea a minimum 12 întâlniri trimestriale ale profesioniștilor și voluntarilor la nivel de judet si/sau inter-judetean

A.8.3.  Organizarea a minimum 6 ateliere de schimb de experiență și transfer de bune pratici pentru profesioniști și voluntari

A.8.4.  Elaborarea unui instrument de lucru comun – sistem informatic de gestionare a accesului la servicii a persoanelor vulnerabile la nivel local/macroregional

Parteneri proiect

 • Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău

  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău este instituția care oferă asistență și sprijin pentru copii, familie, persoane singure, persoane vârstnice, persoane aflate în nevoie, abuzate, marginalizate sau cu dizabilități. Împreună cu partenerii noștri, organizații nonguvernamentale, fundații, spitale, suntem aproape de cei care au nevoie de ajutor.

 • Fundația Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate

  Centrul pentru Politici şi Servicii de Sănătate (CPSS) este o fundaţie independentă, non-profit, fără apartenenţă politică, cu personalitate juridică, constituită în decembrie 1999.
  Ne-am asumat misiunea promovării unor servicii de calitate în domeniul sănătăţii, participarea activă la dezvoltarea politicilor de sănătate, îndeplinirea rolului de catalizator al dezbaterii în domeniul politicilor de sănătate şi al dezvoltării proiectelor privind serviciile de sănătate și sănătatea publică.

Colaboratori proiect

 • UAT Faraoani

  • Faraoani este o comună în județul Bacău, Moldova, România, formată numai din satul de reședință cu același nume.
 • UAT Palanca

  Palanca este o comună în județul Bacău, Moldova, România, formată din satele Cădărești, Ciugheș, Pajiștea, Palanca (reședința) și Popoiu.

 • UAT Podu Turcului

  Podu Turcului (în maghiară Törökpadja) este o comună în județul Bacău, Moldova, România, formată din satele Bălănești, Căbești, Fichitești, Giurgioana, Hanța, Lehancea, Plopu, Podu Turcului (reședința), Răcușana și Sârbi.

 • UAT Ștefan Cel Mare

  Ștefan cel Mare (în trecut, Bogdana și Borzești, în maghiară Szárazpatak) este o comună în județul Bacău, Moldova, România, formată din satele Bogdana, Gutinaș, Negoiești, Rădeana, Ștefan cel Mare (reședința) și Viișoara.

 • UAT Gugești

  Gugești este o comună în județul Vrancea, Muntenia, România, formată din satele Gugești (reședința) și Oreavu.

 • UAT Filipeni

  Filipeni (în trecut, Lunca, în maghiară Filipén) este o comună în județul Bacău, Moldova, România, formată din satele Bălaia, Brad, Filipeni (reședința), Fruntești, Mărăști, Pădureni, Slobozia și Valea Boțului.

 • UAT Mânăstirea Cașin

  Mănăstirea Cașin (în maghiară Kászonmonostor) este o comună în județul Bacău, Moldova, România, formată din satele Lupești, Mănăstirea Cașin (reședința), Pârvulești și Scutaru.

 • UAT Plopana

  Plopana este o comună în județul Bacău, Moldova, România, formată din satele Budești, Dorneni, Fundu Tutovei, Ițcani, Plopana (reședința), Rusenii de Sus, Rusenii Răzeși, Străminoasa și Țâgâra.

 • UAT Valea Seacă

  Valea Seacă este o comună în județul Bacău, Moldova, România, formată din satele Cucova și Valea Seacă (reședința). Se află în sudul județului, iar numele său este legat de cel al văii pârâului din satul de reședință.

 • UAT Odobești

  Comuna se află în nord-estul județului, în bazinul râului Odob, și este traversată de șoseaua națională DN2F, care leagă Bacăul de Vaslui.[4]

Centre comunitare

Județul BACĂU
CentruComunități arondate
PalancaPalanca, Brusturoasa, Agăș, Ghimeș Făget, Asau
Mănăstirea CașinMănăstirea Cașin, Cașin, Tg. Trotuș, Pîrgărești
Ștefan cel MareȘtefan cel Mare, Bucium, Coțofănești
Valea SeacăValea Seacă, Parava, Orbeni, Sascut
FaraoaniFaraoani, Cleja, Răcăciuni, Gioseni, Nicolae Bălcescu, LuiziCălugara
Berești BistrițaBerești Bistrița, Filipești, Itești, Saucești, Prăjești
PlopanaPlopana, Roșiori, Odobești, Secuieni
FilipeniFilipeni, Izvoru Berheciului, Oncești, Parincea
Podu TurculuiPodu Turcului, Glăvănești, Tătărăști, Huruiești, Gaiceana
Județul Vrancea
CentruComunități arondate
OdobeștiOdobești, Broșteni, Virtescoiu, Câmpineanca, Mera
GugeștiGugești, Dumbrăveni, Bordești, Sihlea, Obrejita

Galerie foto

Concursuri si informari


Descarca Rezultate selectia dosarelor candidati inscrisi la procedura de recrutare si selectie – 14.06.2023 – Proiect PN4056

Descarca Rezultate candidati inscrisi la procedura de recrutare si selectie – PROBA INTERVIU – 16.06.2023

Descarca Rezultate finale candidati inscrisi la procedura de recrutare si selectie din perioada 07.06.2023 – 19.06.2023 – Proiect PN4056


Anunt de recrutare si selectie personal din sursa interna – Proiectul ASIGUR Bacau si Vrancea

Descarca Rezultate privind selectia dosarelor candidatilor inscrisi la procedura de recrutare si selectie personal din 19.09.2023 – Proiect Asigur Bacau si Vrancea