Respiro – servicii de tip respiro pentru persoane cu dizabilități

Respiro – servicii de tip respiro pentru persoane cu dizabilități

1. TITLUL PROIECTULUI: RESPIRO – servicii de tip respiro pentru persoane cu dizabilități

2. DENUMIREA BENEFICIARULUI: Direcţia Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului Bacău

3. SCOPUL PROIECTULUI: Îmbunătățirea calității vieții persoanelor cu dizabilități neinstituționalizate și prevenirea instituționalizării acestora prin crearea unui nou serviciu social de tip centru respiro si asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități pentru o perioadă determinată la găzduire, îngrijire personală, servicii medicale, terapii de recuperare, servicii specializate în funcție de nevoile specifice și individuale ale acestora.
Scopul proiectului proiectului va fi atins prin inființarea serviciu social ”RESPIRO”, cu o capacitate de 8 locuri, care va oferi servicii de îngrijire și asistență, 24 de ore din 24, pentru o perioadă de maxim 60 de zile pe an, continuu sau fracționat, persoanelor adulte cu dizabilități aflate în îngrijirea familiei, a unui asistentului personal sau a unui asistent personal profesionist.
Vor fi asigurate servicii de cazare concomitent cu asigurarea condițiilor de viată de tip familial (prepararea și asigurarea mesei, îngrijire personală, asistență și suport), vor fi organizate activități diverse în scopul prevenirii instituționalizării și susținerii integrării/reintegrării în comunitate a persoanelor cu dizabilități prin dobândirea de noi abilități, creșterea stimei de sine și a încrederii în forțele proprii. Investiția va fi realizată în Municipiul Bacău, str. Aleea Ghioceilor nr.4.

4. OBIECTIVE SPECIFICE
Obiectiv specific 1: Înființarea în Municipiul Bacău a unui centru respiro cu o capacitate de 8 locuri pentru persoanele adulte cu dizabilități de pe raza întregului județ aflate în grija familiilor, timp de 20 de luni de la semnarea convenției de finanțare.
Atingerea acestui obiectiv se va realiza prin de construirea infrastructurii centrului Respiro, asigurare a utilitatilor generale si dotarea unui centru pentru persoane adulte cu dizabilitati. Capacitatea centrului respiro va fi de 8 locuri.
Obiectiv specific 2: Acordarea de sprijin și asistență de specialitate persoanelor adulte cu dizabilități din județul Bacău aflate în grija familiilor sau a unui asistent personal profesionist în perioada de funcționare a serviciului social.
Atingerea acestui obiectiv se va realiza prin oferirea de servicii sociale fiecarui beneficiar adaptate conform unui plan individualizat de intervenție. Serviciul social va fi preluat în organigrama, statul de funcții și bugetul D.G.A.S.P.C Bacău. În perioda de implementare a proiectului se va asigura funcționarea efectivă a serviciului social, realizând recrutarea, selecția și angajarea personalului, obținerea avizului de la ANPD, licențierea serviciului social conform prevederilor legislative in vigoare, elaborarea metodologiei și procedurilor de lucru, identificarea, evaluarea și selecția beneficiarilor direcție, admiterea persoanelor cu dizabilități în RESPIRO, implementarea planurilor de individuale de intervenție.

5. REZULTATE: construirea, dotarea, amenajarea și funcționarea centrului respiro, obținerea tuturor avizelor și autorizațiilor de funcționare și a certificatului de acreditare, recrutarea echipei centrului, demararea activității propriu-zise și acordarea serviciilor de specialitate beneficiarilor, mediatizarea serviciului nou înființat în comunitate.

6. PERIOADA DE IMPLEMENTARE: Perioada de implementare este între data 19.11.2018 și data 30.11.2020.

7. VALOAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE:
Costul total al proiectului este de 583.960,19 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile acordată de Autoritatea finanțatoare este de 519.720,00 lei.