Copiii au dreptul la familie

Copiii au dreptul la familie

Proiect implementat in calitate de partener

„Copiii au dreptul la familie!” cu finanțare de la SERA România și cofinanțare de la Consiliul Județean Bacău.

Proiectul „Copiii au dreptul la familie” se implementeaza in scopul asigurarii serviciilor sociale de calitate copilului separat de familia sa si a celui care se afla in situatii de risc de separare, mentinerea copilului in familia naturala constituind-o finalitatea pe termen lung a proiectului.

Proiectul  „Copiii au dreptul la familie” se incadreaza tn categoria interventiilor derulate la nivelul comunitatilor pe doua directii de actiune:
1). Intarirea capacitatii familiei de a avea grija de proprii copii prin asigurarea urrnatoarelor servicii:

Servicii sociale
– consilierea si responsabilizarea familiei in ceea ce priveste: ingrijirea, cresterea si supravegherea adecvata a minorilor, scolarizarea copiilor, ingrijirea spatiului de locuit;
– facilitarea accesului familiilor la servicii medicale, prestatii si servicii sociale;
– consilierea familiei cu privire la dezvoltarea capacitatii psiho-individuale ale copiilor in vederea forrnarii unor comportamente independente de autotongrijire si autoservire pentru integrarea pe plan social.

Sprijin material:
– sprijin material pentru imbunatatlrea conditiilor de trai: constructie si achizltionare case, consolidare / renovare si amenajare locuinta, igienizarea locuintei, sprijin pentru achitarea chiriei, mobila si produse electrocasnice, racordarea imobilului la reteaua de electricitate, lemne pentru incalzirea locuintei, articole de cazarmament;
– sprijin material pentru ingrijirea si cresterea copiilor: produse alimentare de baza, prodsuse de igiena personala, rechizite scolare, articole vestimentare, servicii medicale, animale In gospodarie.

2). Sustinerea autoritatilor publice locale in ceea ce priveste eficientizarea actlvltatli de preventie, interventie si monitorizare prin transmiterea de instrumente si proceduri adeevate de lucru.

Un alt aspect important care sta la baza derularii acestui proiect il constituie promovarea parteneriatului interinstitutional si cu societatea civila. Obiectivele, rnasurile si actlvitatile continua linia demersurilor orientate spre tntarirea parteneriatului dintre sectorul public si cel privat, dar si a celui dintre profesionisti si beneficiari.

Rezultate obtinute:
– 172 de familii cu 644 de copii au beneficiat / beneficiaza de cel putin o forma de sprijin acordata prin proiect (603 copii aflati in situatie de risc au ramas in familia naturale si cresc alaturi de parintii lor si 41 copii au fost reinteqrati In familia naturala), dupa cum urrneaza: pentru 9 familii s-a achizitionat locuinta si teren aferent; 20 de familii au beneficiat de constructie casa: 21 familii au beneficiat de extindere/amenajare spatiu locativ; 90 familii au beneficiat de consolidare / reamenajare si dotare locuinta; 24 familii au primit sprijin pentru plata chiriei; 93 familii au beneficiat de produse de igiena personala:
– peste 50 Conventii de colaborare au fost incheiate cu UAT-urile din comunitatile de domiciliu ale familiilor beneficiare cu scopul desfasurarii optime a procesului de interventie:
– 149 Planuri personalizate de interventie intocmite care au ca obiectiv prevenirea separarii copiilor de familie.
– s-au realizat interventii efective in cornunitati din judetul Bacau, cu precadere in mediul rural;
– au fost efectuate peste 600 de vizite la domiciliul familiilor beneficiare cu scopul oferirii serviciilor sociale;

Implementarea acestui proiect este raspunsul institutional la nevoia eficientizarii interventiei profesionistilor de la nivelul autoritatilor publice locale in procesul de sprijinire a familiilor in vederea depasirii situati.lor de criza, a responsabilizarii acestora de a sustine reintegrarea / mentinerea copiilor in familie.

De asemenea, prin activitatile propuse, proiectul continua si dezvolta interventiile initiate de DCASPC Bacau in ultimii 5 ani in domeniul prevenirii separarii copilului de familie si se coreleaza cu proiectul „Incluziune sociala prin furnizarea de servicii sociaIe integrate la nivelul cornunitatii’ derulat in parteneriat cu UNICEF Romania.

Documente atasate