Consolidarea rolului ONG in dezvoltarea de servicii sociale

Consolidarea rolului ONG in dezvoltarea de servicii sociale

Proiect implementat in calitate de partener

Proiect „Consolidarea rolului ONG în dezvoltarea de servicii sociale” finanțat prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul Fondului ONG România în valoare totală de 165.868,22 euro, implementat de Asociația Alternative Sociale în județele Iași și Bacău în parteneriat cu Asociația Creștină de Caritate Misiune și Ajutor Betania, InterCultural Iceland, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău.

Activități și rezultate în 2016:

  • Acordarea de servicii sociale de bază familiilor afectate de migraţie : 100 de copii afectați de migrație asistați în cadrul proiectului, 100 de părinți/persoane de îngrijire consiliate și informate cu privire la protecția copiilor afectați de migrație, 60 de copii au beneficiat de asistență psihologică, 100 de copii au primit sprijin material, minim 10 localități rurale au beneficiat de servicii de asistență directă, sensibilizarea și responsabilizarea famililor și comunității cu privire la problemele sociale survenite în urma procesului de migrație, prevenirea/reducerea efectelor negativeale migrației în rândul comunității, stimularea co-furnizării, co-finanțării și co-deciziei între instituțiile publice și private cu atribuții în domeniul asistenței familiilor afectate de migrație;
  • organizarea workshop-urilor de promovare a co-furnizării, co-finanțării și co-deciziei – 4 workshop-uri cu participarea a 20 de instituții și 56 de persoane;
  • susținere seminarii în domeniul anti-discriminării – 2 seminarii, 5 zile de formare, 40 de specialiști instruiți în domeniul anti-discriminării;
  • întâlniri cu specialiștii din mediul rural – 6 întâlniri de informare a specialiștilor din mediul rura, 60 de specialiști informați cu privire la specificul lucrului cu familiile afectate de migrație.
  • pregătirea/desfășurarea campaniei de promovare a accesării serviciilor sociale şi de bază pentru copiii afectaţi de migraţie din regiunea Moldovei – 5 întâlniri de informare a părinților și persoanelor de îngrijire a copiilor afectați de migrație organizate în cadrul proiectului, 100 de participanți la întâlnirile de informare a părinților și persoanelor de îngrijire a copiilor afectați de migrație, etc.
  • Organizarea la Iași a Conferinției de închidere a proiectului în data de 21.04.2016;