Incluziune sociala prin furnizare de servicii sociale integrate la nivelul comunitatii

Incluziune sociala prin furnizare de servicii sociale integrate la nivelul comunitatii

Proiect implementat in calitate de partener

Proiect “Incluziune socială prin furnizare de servicii sociale integrate la nivelul comunității”, implementat de UNICEF România în parteneriat cu DGASPC Bacău, instituții publice județene, autorități locale, județene și naționale, susținut financiar de Norway Grants și UNICEF.

Activități și rezultate în 2016:

 • realizarea rețelei de servicii de identificare și prevenire a riscurilor (crearea rețelei de lucrători comunitari care include 58 de asistenți sociali, 33 de asistenți medicali comunitari, 32 de consilieri școlari, 26 de mediatori școlari și 5 mediatori sanitari);
 • dezvoltarea competențelor și creșterea nivelului de informare a lucrătorilor comunitari pentru aplicarea pachetului minim de servicii;
 • identificarea copiilor și familiilor vulnerabile de la nivelul comunităților acoperite de proiect prin utilizarea aplicației AURORA (au fost identificați 17.675 copii vulnerabili și 153 de femei cu vulnerabilități; din 46.229 gospodării înregistrate 9.788 au fost declarate vulnerabile) și includerea acestora într-un mecanism de furnizare de servicii integrate;
 • îmbunătățirea situației copiilor și femeilor vulnerabile identificate prin furnizarea de servicii și implementarea de micro-granturi la nivel comunitar (întâlniri cu părinții, organizarea de excursii tematice și grupuri de sprijin, sesiuni de informare, activități ludice cu copiii, acces la servicii specializate – 35 de microgranturi, 2.310 copii implicați și 769 părinți);
 • metodologie de lucru integrată folosită de lucrătorii din teren;
 • diminuarea riscului separării copiilor de familie și a instituționalizării;
 • reducerea violenței împotriva copilului;
 • creșterea participării școlare și a ratelor de completare a învățământului obligatoriu;
 • scăderea resurselor consumate de serviciile specializate în urma reducerii prin prevenirea numărului de cazuri;
 • reducerea stigmei și discriminării la adresa comunităților rome;
 • creșterea cunoștințelor și a comportamentelor fără risc în rândul adolescenților;
 • creșterea capacității instituționale pentru APL-urile incluse în proiect;
 • legislație, norme, metodologii dezvoltate și promovate pentru a fi adaptate la nivel național;
 • progrese la nivel județean și național (reconfirmarea angajamentului noilor aleși locali și a noilor directori de școală, includerea serviciilor comunitare integrate în conceptele promovate la nivel național inclusiv pachetul anti-sărăcie, includerea elementelor dezvoltate de EIC în pachetul de măsuri din planul pentru desegregare școlară, demararea unui proiect de transpunere a PMS într-un cadru legislativ);
 • materiale dezvoltate (broșură PMS și EIC, documentar PMS, povești de interes uman care ilustrează intervențiile MPS și QIE, materiale video, afișe).