Intarirea serviciilor de consiliere si suport la nivel local pentru parintii copiilor si adolescentilor cu TSA (Tulburare de spectru autist)

Intarirea serviciilor de consiliere si suport la nivel local pentru parintii copiilor si adolescentilor cu TSA (Tulburare de spectru autist)

Proiect implementat in calitate de partener

Proiect ”Întărirea serviciilor de consiliere și suport la nivel local pentru părinții copiilor și adolescenților cu TSA (Tulburare de spectru autist)” , implementat de Fundația Romanian Angel Appeal, finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014.

Activități și rezultate în 2016:

    • au fost derulate activități de consiliere pentru 20 părinţi/reprezentanţi legali ai copiilor cu autism
    • interventie terapeutică pentru 13 copii şi adolescenţi cu autism/Tulburări de Spectru Autist (a fost depăşit numărul de beneficiari stabilit iniţial)

Organizarea unor vizite de schimb de experiență între centrele TSA – 2 vizite la Centre TSA din ţară, respectiv Centrul TSA Focşani şi Centrul TSA Galaţi, în perioada 21-23 şi 28-30 martie 2016 pentru schimbul de experienţă;

  • Organizarea unor activități de conștientizare cu beneficiarii Centrului TSA cu ocazia Zilei de 2 aprilie – Ziua de Conştientizare a autismului , realizarea unei excursii la Piatra Neamţ la Grădina Zoologică şi 2 Mănăstiri din zonă (M. Pângăraţi şi M. Bistriţa), la care au participat 21 de copii cu TSA şi părinţii acestora;
  • Organizarea întâlnirilor în vederea derulării campaniei informative referitoare la siguranţă în caz de incendii în colaborare cu un reprezentant al ISU Bacău (Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă)- au avut loc 4 sesiuni de informare în cadrul Şcolii Speciale „M.Montessori” Bacău şi 1 sesiune la Centrul de Servicii Sociale „Ghiocelul”, la aceste sesiuni au participat 119 persoane (elevi ai şcolii speciale, cadre didactice, beneficiari ai Centrului şi părinţii acestora, personalul de specialitate din cadrul Centrului );