COVID 19-LIMIT – Sprijin pentru persoanele vulnerabile din centrele sociale rezidențiale publice din județul Bacău

COVID 19-LIMIT – Sprijin pentru persoanele vulnerabile din centrele sociale rezidențiale publice din județul Bacău

Centrele rezidențiale publice din județul Bacău vor fi dotate cu echipamente și materiale de protecție în vederea limitării crizei sanitare COVID-19

14.12.2020

 În data de 8 decembrie 2020, Județul Bacău în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău și Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructura Mare – Ministerul Fondurilor Europene, au semnat Contractul de finanțare nerambursabilă nr. 430 pentru implementarea proiectului „COVID 19-LIMIT – Sprijin pentru persoanele vulnerabile din centrele sociale rezidențiale publice din județul Bacău”, cod MySMIS  138730.

Obiectivul general al proiectului vizează creșterea capacității Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău și a centrelor sociale rezidențiale publice din subordinea acesteia de a gestiona eficient situația de criză sanitară din județul Bacău, cauzată de răspândirea virusului SARS-CoV-2.

Obiectivele specifice ale proiectului, urmăresc:

  1. Dotarea a 22 de centre organizate în 55 de servicii sociale rezidentiale pentru categorii vulnerabile aflate în subordinea DGASPC Bacău cu echipamente și materiale de protecție în vederea creșterii capacității acestora de a gestiona criza sanitară cauzată de COVID 19;
  2. Asigurarea desfășurării activității de furnizare a serviciilor sociale în condiții de siguranță pentru 1.166 beneficiari și 1.234 persoane angajate din centrele rezidențiale ale DGASPC Bacău (estimate la nivelul lunii iunie 2020).

Realizarea acestor obiective specifice contribuie la îndeplinirea următoarelor rezultate preconizate:

– 22 centre sociale de tip rezidențial organizate în 55 de servicii pentru categorii vulnerabile aflate în subordinea DGASPC Bacau dotate cu echipamente și materiale de protecție achiziționate;

–  2.400 beneficiari de echipamente și materiale de protecție din cadrul centrelor rezidențiale (1.166 beneficiari ai serviciilor sociale si 1.234 persoane angajate, estimate la nivelul lunii iunie 2020).

Valoarea totală a proiectului este de 5.493.274,49 lei, finanțare nerambursabilă 100% din Fondul European de Dezvoltare Regională, din care 733.123,33 lei reprezintă cheltuieli realizate până la momentul depunerii cererii de finanțare (perioada martie – iulie 2020).

Durata implementării proiectului este martie 2020 – martie 2021.

Informaţii suplimentare referitoare la implementarea proiectului: Dana Mihaela Iordănescu – manager proiect, e-mail: mihaela.iordă[email protected] .

Anunt de finalizare proiect: Centrele rezidențiale publice din județul Bacău au fost dotate cu echipamente și materiale de protecție în vederea limitării crizei sanitare COVID-19