FURNIZARE SERVICII SOCIALE PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI, COD PROIECT 126479

FURNIZARE SERVICII SOCIALE PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI, COD PROIECT 126479

DENUMIREA BENEFICIARULUI: Direcţia Generală de Asistență Socială şi Protectia Copilului în parteneriat cu UAT Municipiul Moinești

SCOPUL PROIECTULUI: Reducerea numărului de persoane adulte cu dizabilități din sistemul instituționalizat prin asigurarea serviciilor la nivelul comunității.

OBIECTIVE SPECIFICE:

Obiectiv specific 1:
Dezvoltarea de servicii sociale pentru dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități aflate în Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Comănești (3 locuințe protejate, 1 centru de zi, 5 asistenți personali profesioniști, 1 Serviciu de asistență și suport pentru persoanele adulte cu dizabilități).

Obiectiv specific 2:
Prevenirea reinstituționalizării persoanelor cu dizabilități dezinstituționalizate din Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Comanești.

REZULTATE
 23 persoane adulte cu dizabilități eligibile pentru dezinstituționalizare beneficiază de asistență și suport pentru luarea unei decizii în procesul de pregătire pentru dezinstituționalizare și tranziție spre alternative de tip familial;
 1 campanie de informare și conștientizare pe tema nediscriminării derulată în comunitățile din județul Bacău;
 Reducerea numărului de persoane adulte cu dizabilități din sistemul instituționalizat cu 23 persoane adulte cu dizabilități prin transferul beneficiarilor în cele 3 locuințe protejate și plasarea la 5 Asistenți Personali Profesioniști;
 Noi servicii oferite la nivelul comunității care asigură tranziția de la sistemul instituționalizat la servicii la nivelul comunității: 3 locuințe protejate funcționale, 1 centru de zi funcțional, 1 rețea de 5 asistenti personali profesionisti create, 5 servicii sociale licențiate;
 Creșterea calității vieții persoanelor adulte cu dizabilități ca urmare a transferului din sistemul instituționalizat clasic în alternative de tip familial;
 Prevenirea reinstituționalizării pentru 23 persoane adulte cu dizabilități.

VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI :

Valoarea totală (lei) Valoarea totală eligibilă(lei) Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE (lei) Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național( lei) Valoarea co-finantarii eligibile a Beneficiarului(lei)
7,889,562.92 7,889,562.92 6,706,128.51 1,025,566.93 157,867.48

DATA ÎNCEPERE: 07.04.2020 ; DATA FINALIZARE: 06.04.2023

Pentru informații sulimentare privind proiectul, persoana de contact este Lazăr Margareta – Manager proiect – telefon 0745655924, E-mail: [email protected]

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Anunt recrutare si selectie personal Moinesti – proiect POCU Moinesti, 126479

Rezultate privind selectia dosarelor – POCU Moinesti, 126479

Rezultate privind PROBA INTERVIU – POCU Moinesti, 126479

Rezultate finale procedura de recrutare si selectie Proiect POCU Moinesti, 126479

Anunt de recrutare si selectie personal pentru ocuparea posturilor infiintate in organigrama proiectului Furnizare servicii sociale pentru persoane adulte cu dizabilitati, Apel de proiecte POCU 462/4/15/126479

Rezultate selectia dosarelor – Proiect POCU 126479

Rezultate interviu, sustinut de către candidații înscriși la procedura de selecție și recrutare în cadrul Proiectului POCU 126479

Rezultate finale procedura de selectie si recrutare in cadrul Proiectului POCU 126479

Comunicat de presa Desteptarea

Anunt recrutare APP – Proiect Moinesti – Furnizare servicii sociale pentru persoane adulte cu dizabilitati POCU 126479

Rezultat – verificare dosare de angajare – APP în Proiect POCU 126479

Eveniment – Educatia incluziva a persoanelor cu dizabilitati – intre realitate si statistici

Anunt de recrutare si selectie personal pentru ocuparea posturilor infiintate in organigrama proiectului POCU 462 / 4 / 15 / 126479

Bibliografie – POCU 462 / 4 / 15 / 126479

Regulament procedura recrutare si selectie

Plan masuri

Anunt privind prelungirea termenului limita de depunere a dosarelor de inscriere pentru ocuparea posturilor vacante prevazute in organigrama proiectului Furnizare servicii sociale pentru persoane adulte cu dizabilitati – Cod 126479

Rezultate privind selectia dosarelor – 12.11.2021

Rezultate candidati inscrisi la procedura de recrutare si selectie – PROBA INTERVIU – 16.11.2021


Rezultate finale candidati inscrisi la procedura de recrutare si selectie – 29.10.2021 – 16.11.2021


Anunt recrutare si selectie 126479


Eveniment – „Marcarea Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități de către beneficiarii grupului țintă și specialiștii din cadrul proiectului’’ în cadrul proiectului Furnizare Servicii Sociale pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati, Cod Proiect 126479


Anunt de recrutare si selectie personal pentru ocuparea posturilor infiintate in organigrama proiectului 126479

Bibliografie

Plan de masuri

Regulament

Rezultate selectia dosarelor – POCU 126479 – Moinesti

Rezultate finale procedura recrutare si selectie – POCU 126479


Anunt de recrutare si selectie personal pentru ocuparea posturilor infiintate in organigrama proiectului POCU 126479

Bibliografie


Regulament procedura de recrutare si selectie a personalului angajat de posturi in afara organigramei DGASPC Bacau

Plan de masuri pentru prevenirea si protectia raspandirii cu noul coronavirus SARS-COV-2


Anunt recrutare si selectie personal – POCU 126479

Bibliogafie terapeut terapeut

Bibliografie ergoterapeut

Bibliografie kinetoterapeut

Bibliografie pedagog de recuperare SA 3.1

Bibliografie pedagog de recuperare SA.3.2


Comunicat – Eveniment integrarea persoanelor cu dizabilitati in comunitate prin suportul echipei de implementare


Rezultat selectia dosarelor – proiect POCU 126479- LP și Centru de zi


Rezultatele candidatilor inscrisi la procedura de recrutare si selectie la proba interviului – POCU 126479 – Pedagog recuperare

Rezultate finale procedura de recrutare si selectie – perioada 17.02.2022 – 28.02.2022 – POCU 126479


Anunt recrutare si selectie 126479

Bibliografie 126479

Regulamentul procedurii de recrutare si selectie a personalului angajat pe posturi in afara organigramei DGASPC Bacau 126479


Rezultate privind selectia dosarelor – POCU 126479 – 18.03.2022


Rezultate privind solutionarea contestatiilor la selectia dosarelor – POCU 126479 – 18.03.2022

Rezultate candidati inscrisi la procedura de recrutare si selectie – PROBA INTERVIU – POCU 126479

Rezultat solutionare contestatii – Proba INTERVIU – POCU 126479

Rezultate finale procedura de recrutare si selectie – POCU 126479


Anunt de recrutare si selectie personal pentru ocuparea posturilor din cadrul proiectului POCU 126479 + Bibliografie

Anunt de recrutare si selectie personal pentru ocuparea posturilor infiintate in organigrama proiectului POCU 126479

Regulament procedura de recrutare si selectie POCU 126479

Rezultate privind selectia dosarelor candidatilor inscrisi la procedura de recrutare si selectie – din 20.06.2022 – POCU 126479


Rezultatele privind solutionarea contestatiilor la selectia dosarelor – Post asistent social durata determinata din 21.06.2022 – POCU 126479


Rezultatele candidatilor inscrisi la procedura de recrutare si selectie la PROBA INTERVIU – 21.06.2022 – POCU 126479

Rezultate finale ale candidatilor inscrisi la procedura de recrutare si selectie – POCU 126479

Anunt de recrutare si selectie personal pentru ocuparea posturilor infiintate in organigrama proiectului POCU 126479


Rezultate privind selectia dosarelor candidatilor inscrisi la procedura de recrutare si selectie – 24.08.2022 – POCU 126479

Rezultate candidati inscrisi la procedura de recrutare si selectie – PROBA INTERVIU – 25.08.2022 – POCU 126479

Rezultate finale candidati inscrisi la procedura de recrutare si selectie posturi vacante – POCU 126479


Descarca Anunt de recrutare si selectie personal ocupare posturi infiintate in cadrul proiectului POCU 126479 – 16.06.2023

Descarca Bibliografie – asistent medical

Descarca Regulamentul procedurii de recrutare si selectie


Descarca Integrare si viata independenta – rezultat al masurilor de nediscriminare – POCU 126479

Descarca Rezultate – interviu – Proiect POCU Moinesti 126479 – asistent medical

Descarca Rezultate finale candidati inscrisi la procedura de recrutare si selectie – 19.06.2023 – 21.06.2023 – POCU 126479


Eveniment Incursiune intr-o altfel de poveste in viziunea beneficiarilor din locuintele protejate

 


 

Comunicat de presa privind inchiderea proiectului 126479