Sanse egale pentru viata in comunitate – COD PROIECT MYSMIS 2014+: 130548, POCU/462/4/15/130548

Sanse egale pentru viata in comunitate – COD PROIECT MYSMIS 2014+: 130548, POCU/462/4/15/130548
 1. DENUMIREA BENEFICIARULUI: Direcţia Generală de Asistență Socială şi Protectia Copilului în parteneriat cu UAT Comuna Tamaşi
 1. SCOPUL PROIECTULUI: Proiectul “Șanse egale pentru viața în comunitate” vizează dezinstituționalizarea și prevenirea reinstituționlizării persoanelor adulte cu dizabilități din cadrul Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrică Răcăciuni prin furnizarea de servicii la nivelul comunității.

Asigurarea accesului persoanelor adulte cu dizabilități de la protecția instituționalizată la alternative de tip familial constituie o soluție viabilă pentru dezinstituționalizare și contribuie la creșterea șanselor de recuperare și integrare în comunitate, la prevenirea situațiilor de risc și marginalizare socială.

 1. OBIECTIVE SPECIFICE:

Obiectiv specific 1: Crearea și funcționarea unei rețele de asistenți personali profesioniștiși a serviciului de Asistență și Suport care să ofere servicii sociale unui număr de 5 persoane adulte cu dizabilități dezinstituționalizate dn Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Răcăciuni.

Obiectiv specific 2: Funcționarea serviciilor integrate pentru 24 persoane adulte cu dizabilități în cadrul celor 4 locuințe protejate și a centrului de zi construite prin proiectul ”Investiții în servicii sociale comunitare pentru persoane adulte cu dizabilități în comuna Tamași, județul Bacău” cofinanțat prin POR 2014 – 2020.

 1. REZULTATE
 • 29 persoane instituționalizate în cadrul CRRN Racaciuni evaluate periodic;
 • 29 beneficiari au întocmite planuri personalizate pe baza nevoii de sprijin identificată în etapa de evaluare;
 • 29 persoane adulte cu dizabilități eligibile pentru dezinstituționalizare beneficiază de asistență și suport pentru luarea unei decizii în procesul de pregătire pentru dezinstituționalizare și tranziție spre alternative de tip familial;
 • 29 persoane adulte cu dizabilități monitorizate din perspectiva îndeplinirii activităților și serviciilor planificate prin Planul personalizat;
 • 1 campanie de informare și conștientizare pe tema nediscriminării derulată în comunitățile din județul Bacău;
 • Reducerea numărului de persoane adulte cu dizabilități din sistemul instituționalizat cu 29 persoane adulte cu dizabilități prin transferul acestora în cele 4 locuințe protejate și plasarea la 5 asistenți persoanli profesioniști;
 • Noi servicii oferite la nivelul comunității care asigură tranziția de la sistemul instituționalizat la servicii la nivelul comunității: 4 locuințe protejate funcționale, 1 centru de zi funcțional, 1 rețea de 5 asistenti personali profesionisti create, 5 servicii sociale licențiate;
 • Creșterea calității vieții persoanelor adulte cu dizabilități ca urmare a transferului din sistemul instituționalizat clasic în alternative de tip familial;
 • Prevenirea reinstituționalizării pentru 29 persoane adulte cu dizabilități.
 1. VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI :
Valoarea totală (lei) Valoarea totală eligibilă(lei) Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național Valoarea co-finantarii eligibile a Beneficiarului
(lei) (lei) (lei) (lei) (lei)
7,774,878.26 7,774,878.26

 

6,608,646.54 1,010,669.03 155,562
 1. DATA ÎNCEPERE: 04.2020
 2. DATA FINALIZARE: 06.04.2023

Pentru informații sulimentare privind proiectul, persoana de contact este Raluca Iliuta- Manager proiect – telefon 0372344120, e-mail: [email protected]

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Anunt recrutare si selectie personal – proiect POCU Tamasi, 130548

Rezultate privind selectia dosarelor POCU Tamasi, 130548

Rezultate proba interviu – POCU Tamasi, 130548

Rezultate finale procedura de recrutare si selectie Proiect POCU Tamasi, 130548

Anunt de recrutare si selectie personal pentru ocuparea posturilor infiintate in organigrama proiectului Sanse egale pentru viata in comunitate, Apel de proiecte POCU 462/4/15/130548

Rezultate privind selectia dosarelor candidatilor inscrisi la procedura de recrutare si selectie din 05.10.2020 – 130548

Rezultate candidati inscrisi la procedura de recrutare si selectie – Proba Interviu – Proiect POCU 130548

Rezultate finale Proiect POCU 130548

Comunicat de presa Desteptarea

Anunt recrutare personal

Plan de masuri Covid

Regulament procedura de recrutare

Rezultate privind selectia dosarelor candidatilor inscrisi la procedura de recrutare si selectie din 19.04.2021 – 130548

Rezultate candidati inscrisi la procedura de recrutare si selectie – Proba Interviu – 19.04.2021 – 130548

Rezultate finale candidati – 12 – 20 aprilie 2021 – 130548

Anunt recrutare si selectie personal ocupare posturi infiintate – 130548

Rezultate selectie dosare candidati inscrisi la procedura de recrutare si selectie din 25.05.2021 – POCU 130548

Rezultate proba interviu – candidati concurs 25.05.2021 – POCU 130548

Rezultate finale candidati inscrisi procedura de recrutare si selectie perioada 18 -25 mai 2021 – POCU 130548

Rezultate verificare dosare angajare APP 4.08.2021