Sanse egale pentru viata in comunitate – COD PROIECT MYSMIS 2014+: 130548, POCU/462/4/15/130548

Sanse egale pentru viata in comunitate – COD PROIECT MYSMIS 2014+: 130548, POCU/462/4/15/130548
 1. DENUMIREA BENEFICIARULUI: Direcţia Generală de Asistență Socială şi Protectia Copilului în parteneriat cu UAT Comuna Tamaşi
 1. SCOPUL PROIECTULUI: Proiectul “Șanse egale pentru viața în comunitate” vizează dezinstituționalizarea și prevenirea reinstituționlizării persoanelor adulte cu dizabilități din cadrul Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrică Răcăciuni prin furnizarea de servicii la nivelul comunității.

Asigurarea accesului persoanelor adulte cu dizabilități de la protecția instituționalizată la alternative de tip familial constituie o soluție viabilă pentru dezinstituționalizare și contribuie la creșterea șanselor de recuperare și integrare în comunitate, la prevenirea situațiilor de risc și marginalizare socială.

 1. OBIECTIVE SPECIFICE:

Obiectiv specific 1: Crearea și funcționarea unei rețele de asistenți personali profesioniștiși a serviciului de Asistență și Suport care să ofere servicii sociale unui număr de 5 persoane adulte cu dizabilități dezinstituționalizate dn Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Răcăciuni.

Obiectiv specific 2: Funcționarea serviciilor integrate pentru 24 persoane adulte cu dizabilități în cadrul celor 4 locuințe protejate și a centrului de zi construite prin proiectul ”Investiții în servicii sociale comunitare pentru persoane adulte cu dizabilități în comuna Tamași, județul Bacău” cofinanțat prin POR 2014 – 2020.

 1. REZULTATE
 • 29 persoane instituționalizate în cadrul CRRN Racaciuni evaluate periodic;
 • 29 beneficiari au întocmite planuri personalizate pe baza nevoii de sprijin identificată în etapa de evaluare;
 • 29 persoane adulte cu dizabilități eligibile pentru dezinstituționalizare beneficiază de asistență și suport pentru luarea unei decizii în procesul de pregătire pentru dezinstituționalizare și tranziție spre alternative de tip familial;
 • 29 persoane adulte cu dizabilități monitorizate din perspectiva îndeplinirii activităților și serviciilor planificate prin Planul personalizat;
 • 1 campanie de informare și conștientizare pe tema nediscriminării derulată în comunitățile din județul Bacău;
 • Reducerea numărului de persoane adulte cu dizabilități din sistemul instituționalizat cu 29 persoane adulte cu dizabilități prin transferul acestora în cele 4 locuințe protejate și plasarea la 5 asistenți persoanli profesioniști;
 • Noi servicii oferite la nivelul comunității care asigură tranziția de la sistemul instituționalizat la servicii la nivelul comunității: 4 locuințe protejate funcționale, 1 centru de zi funcțional, 1 rețea de 5 asistenti personali profesionisti create, 5 servicii sociale licențiate;
 • Creșterea calității vieții persoanelor adulte cu dizabilități ca urmare a transferului din sistemul instituționalizat clasic în alternative de tip familial;
 • Prevenirea reinstituționalizării pentru 29 persoane adulte cu dizabilități.
 1. VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI :
Valoarea totală (lei) Valoarea totală eligibilă(lei) Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național Valoarea co-finantarii eligibile a Beneficiarului
(lei) (lei) (lei) (lei) (lei)
7,774,878.26 7,774,878.26 6,608,646.54 1,010,669.03 155,562
 1. DATA ÎNCEPERE: 04.2020
 2. DATA FINALIZARE: 06.04.2023

Pentru informații sulimentare privind proiectul, persoana de contact este Raluca Iliuta- Manager proiect – telefon 0372344120, e-mail: [email protected]

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Anunt recrutare si selectie personal – proiect POCU Tamasi, 130548

Rezultate privind selectia dosarelor POCU Tamasi, 130548

Rezultate proba interviu – POCU Tamasi, 130548

Rezultate finale procedura de recrutare si selectie Proiect POCU Tamasi, 130548

Anunt de recrutare si selectie personal pentru ocuparea posturilor infiintate in organigrama proiectului Sanse egale pentru viata in comunitate, Apel de proiecte POCU 462/4/15/130548

Rezultate privind selectia dosarelor candidatilor inscrisi la procedura de recrutare si selectie din 05.10.2020 – 130548

Rezultate candidati inscrisi la procedura de recrutare si selectie – Proba Interviu – Proiect POCU 130548

Rezultate finale Proiect POCU 130548

Comunicat de presa Desteptarea

Anunt recrutare personal

Plan de masuri Covid

Regulament procedura de recrutare

Rezultate privind selectia dosarelor candidatilor inscrisi la procedura de recrutare si selectie din 19.04.2021 – 130548

Rezultate candidati inscrisi la procedura de recrutare si selectie – Proba Interviu – 19.04.2021 – 130548

Rezultate finale candidati – 12 – 20 aprilie 2021 – 130548

Anunt recrutare si selectie personal ocupare posturi infiintate – 130548

Rezultate selectie dosare candidati inscrisi la procedura de recrutare si selectie din 25.05.2021 – POCU 130548

Rezultate proba interviu – candidati concurs 25.05.2021 – POCU 130548

Rezultate finale candidati inscrisi procedura de recrutare si selectie perioada 18 -25 mai 2021 – POCU 130548

Rezultate verificare dosare angajare APP 4.08.2021


Anunt recrutare personal – POCU 130548

Propunere comisie de selectie

Tematica si bibliografie concurs


Anunt recrutare personal 130548

Tematica si bibliografie concurs 130548


Concurs Proiect 130548

 


 

Anunt posturi vacante

Tematica si bibliografie posturi vacante

Rezultate selectie dosare candidati inscrisi la procedura de recrutare si selectie – 12.11.2021

Rezultate interviu – 16.11.2021


Rezultate finale candidati inscrisi la procedura de recrutare si selectie – perioada 12 – 16 noiembrie 2021


Tematica si bibliografie concurs coordonator

Bibliografie post asistent medical

Anunt post vacant coordonator si asistent medical

Concurs Proiect 130548

Rezultate privind selectia dosarelor – POCU 130548

Rezultate procedura recrutare si selectie – Proba Interviu – POCU 130548

Rezultate finale candidati – Proiect POCU 130548


Tematica coordonator 130548

Anunt post coordonator 130548


Rezultate coordonator 24.02.2022


Rezultate proba interviu 24.02.2022

Rezultate selectie dosare 17.03.2022 – 130548

Rezultate proba interviu – POCU 130548 – 18.03.2022

Rezultate finale procedura recrutare si selectie – POCU 130548 – 17.03 – 21.03.2022


Anunt de recrutare si selectie – POCU 130548

Bibliografie

Regulament concurs

Rezultate privind selectia dosarelor candidatilor inscrisi la procedura de recrutare si selectie din data de 06.04.2022 – POCU 130548

Rezultate candidati inscrisi la procedura de recrutare si selectie – PROBA INTERVIU – POCU 130548

Rezultate finale candidati inscrisi la procedura de recrutare si selectie – POCU 130548 – 06.04 – 11.04.2022


Anunt recrutare si selectie posturi vacante 130548

Bibliografie post pedagog

Bibliografie post ergoterapeut

Regulament procedura recrutare


Rezultate selectie dosare 21.04.2022

Rezultate candidati inscrisi la procedura de recrutare si selectie – PROBA INTERVIU – POCU 130548

Rezultate finale concurs POCU 130548 – 21 – 26.04.2022


Bibliografie instructor de ergoterapie

Bibliografie pedagog de recuperare

Dispozitie si Regulament procedura recrutare

Anunt recrutare si selectie – posturi vacante – proiect POCU 130548


Rezultate privind selectia dosarelor candidatilor inscrisi la procedura de recrutare si selectie – 18.05.2022 – POCU 130548

Rezultate candidati inscrisi la procedura de recrutare si selectie – PROBA INTERVIU – 19.05.2022 – POCU 130548

Rezultate finale candidati inscrisi la procedura de recrutare si selectie – 18.05 – 20.05.2022 – POCU 130548


Anunt de recrutare si selectie pentru ocuparea posturilor vacante prevazute in organigrama proiectului Sanse Egale pentru viata in comunitate – POCU 130548

Bibliografie pedagog de recuperare

Rezultate privind selectia dosarelor candidatilor inscrisi la procedura de recrutare si selectie din 03.06.2022 – POCU 130548

Rezultate privind PROBA INTERVIU a candidatilor inscrisi la procedura de recrutare si selectie din 06.06.2022 – POCU 130548

Rezultate finale ale candidatilor inscrisi la procedura de recrutare si selectie din 03.06 – 06.06.2022 – POCU 130548


Anunt de recrutare si selectie pentru ocuparea posturilor vacante prevazute in organigrama Proiectului POCU 130548

Tematica si bibliografia economist

Regulament procedura recrutare si selectie

Bibliografie pedagog

Bibliografie asistent social


Rezultate privind selectia dosarelor candidatilor inscrisi la procedura de recrutare si selectie – 23.08.2022 – POCU 130548

Rezultate candidati inscrisi la procedura de recrutare si selectie – PROBA INTERVIU – 24.08.2022 – POCU 130548

Rezultate finale candidati inscrisi la procedura de recrutare si selectie – 23.08 – 25.08.2022 – POCU 130548


Descarca Anunt de recrutare si selectie pentru ocuparea posturilor vacante – POCU 130548 – 11.10.2022

Descarca Regulament concurs

Descarca Tematica si bibliografia post economist, asistent social si padagog

Descarca Rezultate privind selectia dosarelor candidatilor inscrisi la procedura de recrutare si selectie – 21.10.2022 – POCU 130548

Descarca Rezultate candidati inscrisi la procedura de recrutare si selectie – PROBA INTERVIU – 24.10.2022 – POCU 130548

Descarca Rezultate finale candidati inscrisi la procedura de recrutare si selectie – 21.10 – 24.10.2022 – POCU 130548


Descarca Anunt de recrutare si selectie pentru ocuparea posturilor vacante prevazute in organigrama proiectului 130548

Descarca Bibliografie asistent social

Descarca Tematică și Bibliografie economist


Descarca Rezultate privind selectia dosarelor candidatilor inscrisi la procedura de recrutare si selectie – 03.11.2022 – POCU 130548

Descarca Rezultate candidati inscrisi la procedura de recrutare si selectie – PROBA INTERVIU – 03.11.2022 – POCU 130548

Descarca Rezultate finale candidati inscrisi la procedura de recrutare si selectie – 02.11 – 04.11.2022 – POCU 130548


Descarca Anunt de recrutare si selectie pentru ocuparea posturilor vacante prevazute in organigrama proiectului 130548

Descarca Tematica si bibliografie 130548

Descarca Rezultate privind selectia dosarelor candidatilor inscrisi la procedura de recrutare si selectie – 14.11.2022 – POCU 130548

Descarca Rezultate candidati inscrisi la procedura de recrutare si selectie – PROBA INTERVIU – 15.11.2022 – POCU 130548

Descarca Rezultate finale ale candidatilor inscrisi la procedura de recrutare si selectie organizata in perioada 14.11 – 16.11.2022 – POCU 130548


Vezi Eveniment „Viață independentă și integrare în comunitate a persoanelor cu dizabilități”


Descarca Anunt recrutare si selectie ocupare post pedagog

Descarca Bibliografie concurs pedagog de recuperare

Descarca Fisa postului pedagog de recuperare

Descarca Regulament Procedura de recrutare si selectie personal

Descarca Rezultate privind selectia dosarelor candidati inscrisi la procedura de recrutare si selectie din 21.06.2023 – POCU 130548

Descarca Rezultate candidati inscrisi la procedura de recrutare si selectie – PROBA INTERVIU – 21.06.2023 – POCU 130548

Descarca Rezultate finale candidati inscrisi la procedura de recrutare si selectie – 19.06.2023 – 21.06.2023 – POCU 130548

 


 

Comunicat de presa privind inchiderea proiectului 130548