Suport pentru viața independenta in comunitate a persoanelor cu dizabilitati – COD PROIECT MYSMIS 2014 – 130550 – POCU 130550

Suport pentru viața independenta in comunitate a persoanelor cu dizabilitati – COD PROIECT MYSMIS 2014 – 130550 – POCU 130550

DENUMIREA BENEFICIARULUI: Direcţia Generală de Asistență Socială şi Protectia Copilului Bacău

SCOPUL PROIECTULUI: Facilitarea tranziției spre traiul independent și prevenirea reinstituționalizării persoanelor adulte cu dizabilități instituționalizate în cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihitrică Răcăciuni prin servicii asigurate în comunitate.

OBIECTIVE SPECIFICE:

  1. Crearea și funcționarea unei rețele de asistenți personali profesioniști și a serviciului de Asistență și Suport care să ofere servicii sociale unui număr de 5 persoane adulte cu dizabilități dezinstituționalizate din CRRN Răcăciuni.
  1. Funcționarea serviciilor integrate pentru 24 persoane adulte cu dizabilități în cadrul celor 4 locuințe protejate și a centrului de zi construite prin proiectul Servicii sociale alternative pentru persoane adulte cu dizabilități finanțat prin POR 2014 – 2020 în comuna Racaciuni, județul Bacău

REZULTATE

  • 29 persoane adulte cu dizabilități eligibile pentru dezinstituționalizare beneficiază de asistență și suport pentru luarea unei decizii în procesul de pregătire pentru dezinstituționalizare și tranziție spre alternative de tip familial;
  • 1 campanie de informare și conștientizare pe tema nediscriminării derulată în comunitățile din județul Bacău;
  • Reducerea numărului de persoane adulte cu dizabilități din sistemul instituționalizat cu 29 persoane adulte cu dizabilități prin transferul acestora în cele 4 locuințe protejate și plasarea la 5 asistenți persoanli profesioniști;
  • Noi servicii oferite la nivelul comunității care asigură tranziția de la sistemul instituționalizat la servicii la nivelul comunității: 4 locuințe protejate funcționale, 1 centru de zi funcțional, 1 rețea de 5 asistenti personali profesionisti create, 5 servicii sociale licențiate;
  • Creșterea calității vieții persoanelor adulte cu dizabilități ca urmare a transferului din sistemul instituționalizat clasic în alternative de tip familial;
  • Prevenirea reinstituționalizării pentru 29 persoane adulte cu dizabilități.

VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI :

Anunt Proiect Racaciuni

Valoarea totală (lei) Valoarea totală eligibilă(lei) Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE (lei) Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național(lei) Valoarea co-finantarii eligibile a Beneficiarului (lei)
7,894,215.53 7,894,215.53 6,710,083.23 1,026,147.67 157,984.63

DATA ÎNCEPERE: 07.04.2020, DATA FINALIZARE: 06.04.2023

Pentru informații sulimentare privind proiectul, persoana de contact este Simona Bodor- Manager proiect – telefon 0731570516, E-mail: [email protected]

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Descarca Formulare procedura de recrutare – POCU 130550

Anunt recrutare si selectie personal – proiect POCU Racaciuni, POCU 130550

Rezultate selectie dosare POCU Racaciuni, POCU 130550

Rezultate privind PROBA INTERVIU candidati – Racaciuni, POCU 130550

Rezultate finale procedura de recrutare si selectie Proiect POCU 130550

Anunt de recrutare si selectie personal pentru ocuparea posturilor infiintate in organigrama proiectului Suport pentru viata independenta in comunitate a persoanelor cu dizabilitati, Apel de proiecte POCU 462/4/15/130550

Erata nr. 1 la Anuntul de recrutare si selectie personal – Cod MySmis 2014+:130550

Rezultate selectie dosare – POCU 130550

Rezultat Interviu Proiect POCU 130550

Rezultate finale candidati inscrisi la procedura de recrutare si selectie Proiect POCU 130550

Comunicat de presa Desteptarea

Anunt recrutare APP – Proiect Racaciuni – Suport pentru viata independenta in comunitate a persoanelor cu dizabilitati POCU 130550

Rezultate privind selectia dosarelor candidatilor inscrisi la procedura de recrutare si selectie din data de 30.12.2020 – Proiect POCU 130550

Rezultatele privind proba interviu candidati inscrisi la procedura de recrutare si selectie in data de 04.01.2021 – Proiect POCU 130550

Rezultate finale Proba interviu candidati inscrisi la procedura de recrutare si selectie din data de 04.01.2021

Eveniment „Accesibilitate si accesibilizare pentru persoane cu dizabilitati. Legislatie, facilitati, provocari” – POCU Racaciuni 130550

Comunicat de presa _130550 – atestare APP

Rezultate verificare dosare de angajare depuse pentru ocuparea posturilor de asistent personal profesionist din data de 16.08.2021

Comunicat de presa Eveniment Ingrijirea si asistenta pentru persoanele cu dizabilitati in viziunea actualilor si viitorilor specialisti


Anunt recrutare si selectie ocupare posturi vacante – 130550

Bibliografie concurs


Rezultate selectie dosare – 22.11.2021 – 130550


Rezultate proba interviu 23.11.2021 – 130550


Rezultate candidati inscrisi – procedura recrutare si selectie – 15.11 – 23.11.2021 – 130550


Anunt recrutare si selectie 130550

Comunicat de presa – Drepturile persoanelor cu dizabilitati intre deziderat si interventii reale


Anunt de recrutare si selectie pentru ocuparea posturilor vacante prevazute in organigrama Proiectului 130550

Bibliografie asistent social, psiholog

Bibliografie coordonator servicii sociale

Rezultat selectia dosarelor – POCU 130550

Rezultate proba interviu – procedura de recrutare si selectie – POCU 130550

Rezultate finale procedura recrutare si selectie – POCU 130550


Anunt de recrutare si selectie personal pentru ocuparea posturilor infiintate in organigrama proiectului POCU 130550

Bibliografie


Anunt recrutare si selectie POCU 130550

Fise post POCU 130550

Blibiografie POCU 1305550


Rezultate privind selectia dosarelor – 23.03.2022 – POCU 130550

Rezultate privind PROBA INTERVIU candidati inscrisi la procedura de recrutare si selectie – 24.03.2022 – POCU 130550

Rezultate privind contestatiile – 24.03.2022 – POCU 130550

Rezultate finale candidati inscrisi procedura de recrutare si selectie – 15.03 – 24.03.2022 – POCU 130550


Descarca Anunt de recrutare si selectie POCU 130550

Descarca Bibliografie POCU 130550

Descarca Fise de post POCU 130550


Rezultate privind selectia dosarelor – POCU 130550 – 11.04.2022

Rezultate prrivind PROBA INTEREVIU – POCU 130550 – 12.04.2022

Rezultate privind contestatiile candidatilor inscrisi la procedura de recrutare si selectie – POCU 130550 – 12.04.2022

Rezultate finale procedura recrutare si selectie – 04.04 – 12.04.2022 – POCU 130550


Anunt de recrutare si selectie pentru ocuparea posturilor vacante – POCU 130550

Bibliografie si fise de post


Rezultate selectie dosare candidati inscrisi la procedura de recrutare si selectie – 12.05.2022 – POCU 130550

Rezultate PROBA INTERVIU – candidati inscrisi la procedura de recrutare si selectie – 13.05.2022 – POCU 130550

Rezultate finale candidati inscrisi la procedura de recrutare si selectie – 05.05 – 16.05.2022 – POCU 130550


Anunt de recrutare si selectie pentru ocuparea posturilor vacante prevazute in organigrama proiectului POCU 130550

Bibliografie 130550

Rezultate privind selectia dosarelor candidatilor inscrisi la procedura de recrutare si selectie din 14.06.2022 – POCU 130550

Rezultate privind PROBA INTERVIU candidatilor inscrisi la procedura de recrutare si selectie din 15.06.2022 – POCU 130550

Rezultate finale candidati inscrisi la procedura de recrutare si selectie din 06.06 – 16.06.2022 – POCU 130550


Descarca Anunt de recrutare si selectie pentru ocuparea posturilor vacante prevazute in organigrama proiectului 130550

Descarca Tematica si bibliografie pentru concursul privind ocuparea postului de economist – 130550

Descarca Rezultate privind selectia dosarelor candidatilor inscrisi la procedura de recrutare si selectie – 27.10.2022 – POCU 130550

Descarca Rezultate privind proba interviu candidatilor inscrisi la procedura de recrutare si selectie – 28.10.2022 – POCU 130550

Descarca Rezultate finale candidati inscrisi la procedura de recrutare si selectie – 20.10.2022 – 31.10.2022 – POCU 130550


Comunicat de presa privind evenimentul intitulat Calatorie in lumea noastra – organizat in cadrul proiectului Suport pentru viata independenta in comunitate a persoanelor cu dizabilitati


Descarca Comunicat de presa derulata in contextul inchiderii Proiectului Suport pentru viata independenta in comunitate a persoanelor cu dizabilitati

 


 

Comunicat de presa privind închiderea proiectului 130550